Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U to vreme razbole se Jezekija na smrt; i dođe k njemu prorok Isaija sin Amosov i reče mu: Ovako veli Gospod: Naredi za kuću svoju, jer ćeš umreti i nećeš ostati živ.

2 Car. 20:1, 2 Dn. 32:24, 2 Dn. 32:32

2 A Jezekija se okrete licem k zidu, i pomoli se Gospodu,

2 Sam. 12:22

3 I reče: Oh, Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred Tobom verno i s celim srcem, i tvorio šta je Tebi ugodno. I plaka Jezekija veoma.

Nem. 5:19

4 Tada dođe reč Gospodnja Isaiji govoreći:

5 Idi i reci Jezekiji: Ovako veli Gospod Bog Davida oca tvog: Čuo sam molitvu tvoju, i video sam suze tvoje, evo dodaću ti veku petnaest godina.

6 I izbaviću tebe i ovaj grad iz ruku cara asirskog, i braniću ovaj grad.

Isa. 37:35

7 I ovo neka ti bude znak od Gospoda da će učiniti Gospod šta je rekao.

2 Car. 20:8, Isa. 37:30, Isa. 38:22

8 Evo ja ću vratiti sen po kolencima po kojima je sišao na sunčaniku Ahazovom natrag za deset kolenaca. I vrati se sunce za deset kolenaca po kolencima po kojima beše sišlo.

Is.N. 10:13

9 Ovo napisa Jezekija car Judin kad se razbole, i ozdravi od bolesti svoje:

10 Ja rekoh, kad se presekoše dani moji: Idem k vratima grobnim, uze mi se ostatak godina mojih.

Ps. 102:24

11 Rekoh: Neću videti Gospoda Gospoda u zemlji živih, neću više videti čoveka među onima koji stanuju na svetu.

Jov 35:14, Ps. 27:13, Ps. 31:22, Ps. 116:9

12 Vek moj prođe i prenese se od mene kao šator pastirski; presekoh život svoj kao tkač, odseći će me od osnutka; od jutra do večera učinićeš mi kraj.

Jov 7:6, Ps. 102:11, Ps. 102:23, 2 Kor. 5:4

13 Mišljah za jutra da će kao lav potrti sve kosti moje; od jutra do večera učinićeš mi kraj.

Jov 10:16

14 Pištah kao ždral i kao lastavica, ukah kao golubica, oči mi iščileše gledajući gore: Gospode, u nevolji sam, olakšaj mi.

Ps. 55:2, Isa. 59:11, Jezek. 7:16, Naum 2:7

15 Šta da kažem? On mi kaza, i učini. Proživeću sve godine svoje po jadu duše svoje.

Jov 7:11

16 Gospode, o tom se živi i u tom je svemu život duha mog, iscelio si me i sačuvao u životu.

17 Evo, na mir dođe mi ljut jad; ali Tebi bi milo da izvučeš dušu moju iz jame pogibli, jer si bacio za leđa svoja sve grehe moje.

Ps. 51:9

18 Jer neće grob Tebe slaviti, neće Te smrt hvaliti, i koji siđu u grob ne nadaju se Tvojoj istini.

Ps. 6:5, Ps. 30:9, Prop. 9:10

19 Živi, živi, oni će Te slaviti kao ja danas: otac će sinovima javljati istinu Tvoju.

5 Moj. 4:9, Ps. 78:3, Ps. 145:4

20 Gospod me spase, zato ćemo pevati pesme moje u domu Gospodnjem dok smo god živi.

Ps. 9:13, Ps. 46:1, Ps. 66:12

21 A Isaija beše rekao da uzmu grudu suvih smokava i previju na otok, te će ozdraviti.

2 Car. 20:7

22 I Jezekija beše rekao: Šta će biti znak da ću otići u dom Gospodnji?

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I