Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Breme pustinji na moru. Kao vihori koji prolaze na jug, tako će doći iz pustinje, iz zemlje strašne.

Zah. 9:14

2 Ljuta utvara javi mi se. Nevernik neveru čini, pustošnik pustoši; hodi, Elame; opkoli, Midijo! Svemu uzdisanju učiniću kraj.

1 Sam. 24:14, Isa. 13:17, Isa. 24:16, Jer. 49:34

3 Zato su bedra moja puna bola; muke me obuzeše kao kad se muči porodilja; zgurih se čujući, prepadoh se videći.

Jer. 48:41

4 Srce mi se smete, groza me poduze; noć milina mojih pretvori mi se u strah.

5 Moj. 28:67

5 Postavi sto, stražar neka straži; jedi, pij; ustajte knezovi, mažite štitove.

Dan. 5:5

6 Jer ovako mi reče Gospod: Idi, postavi stražara da ti javi šta vidi.

7 I vide kola, i dva reda konjika; kola s magarcima i kola s kamilama; i pažaše dobro velikom pažnjom.

8 I povika kao lav: Gospodaru, ja stojim jednako na straži danju, i stojim na straži po svu noć.

Avak. 2:1

9 I evo dođoše na kolima ljudi, u dva reda konjici. Tada povika i reče: Pade, pade Vavilon, i svi rezani likovi bogova njegovih razbiše se o zemlju.

Isa. 13:19, Jer. 50:2, Otk. 14:8, Otk. 18:10

10 Vršaju moj, i pšenice gumna mog! Šta čuh od Gospoda nad vojskama, Boga Izrailjevog, javih vam.

Jer. 51:33, Mih. 4:13, Avak. 3:12

11 Breme Dumi. Viče k meni neko sa Sira: Stražaru! Šta bi noćas? Stražaru! Šta bi noćas?

1 Dn. 1:30, Jezek. 35:2, Avd. 1:1

12 Stražar reče: Doći će jutro, ali i noć; ako ćete tražiti, tražite, vratite se, dođite.

13 Breme arapskoj. Po šumama u arapskoj noćivaćete, putnici dedanski!

1 Dn. 1:9, Jer. 25:23

14 Iznesite vode pred žedne, koji živite u zemlji Temi, sretnite s hlebom begunca.

Jov 6:19

15 Jer će bežati od mača, od mača golog, od luka zapetog i od žestokog boja.

Isa. 22:3

16 Jer ovako mi reče Gospod: Za godinu, kao što je godina najamnička, nestaće sve slave kidarske.

1 Moj. 25:13, Ps. 120:5, Pes. 1:5, Isa. 60:7

17 I što ostane hrabrih strelaca sinova kidarskih, biće malo; jer Gospod Bog Izrailjev reče.

4 Moj. 23:19, 1 Sam. 15:29, Isa. 1:20, Mt. 24:35, Mk. 13:31, Lk. 21:33, 1 Pet. 1:25

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I