Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Breme Vavilonu, koje vide Isaija sin Amosov.

Isa. 21:13

2 Na gori visokoj podignite zastavu, vičite im glasno, mašite rukom, neka uđu na vrata kneževska.

Isa. 5:26, Jer. 50:2, Jer. 51:25

3 Ja sam zapovedio izabranima svojim i dozvao sam junake svoje da izvrše gnev moj koji se raduju s veličine moje.

Joilo 3:11

4 Vika stoji ljudstva na gorama kao da je velik narod, vika i vreva carstva skupljenih naroda; Gospod nad vojskama pregleda vojsku ubojitu.

Jer. 21:4

5 Dolaze iz daleke zemlje, s kraja nebesa, Gospod i oruđa srdnje Njegove, da zatre svu zemlju.

Isa. 7:18

6 Ridajte, jer je blizu dan Gospodnji; doći će kao pustoš od Svemogućeg.

Jezek. 30:2, Amos 5:18, Sof. 1:7, Otk. 6:17

7 Zato će svaka ruka klonuti, i svako srce čovečje rastopiti se.

Ps. 22:14, Jezek. 21:12

8 I oni će se smesti, muke i bolovi spopašće ih, mučiće se kao porodilja, prepašće se jedan od drugog, lica će im biti kao plamen.

Jer. 48:41, Jer. 49:24, Jezek. 21:3, Joilo 2:6

9 Evo, ide dan Gospodnji ljuti s gnevom i jarošću da obrati zemlju u pustoš, i grešnike da istrebi iz nje.

Mal. 4:1

10 Jer zvezde nebeske i prilike nebeske neće pustiti svetlost svoju, sunce će pomrčati o rađanju svom, i mesec neće pustiti svetlost svoju.

Jov 9:7, Mt. 24:29

11 I pohodiću vasiljenu za zloću, i bezbožnike za bezakonje; i ukinuću razmetanje oholih, i ponos silnih oboriću.

12 Učiniću da će čovek više vredeti nego zlato čisto, više nego zlato ofirsko.

Isa. 4:1, Plač 4:2

13 Zato ću zatresti nebo, i zemlja će se pokrenuti sa svog mesta od jarosti Gospoda nad vojskama i u dan kad se raspali gnev Njegov.

Isa. 2:19, Plač 1:12, Joilo 3:16, Agej 2:6, Mt. 24:29

14 I biće kao srna poplašena i kao stado koje niko ne sabira; svako će gledati za svojim narodom, i svako će bežati u svoju zemlju.

Jer. 50:16

15 Ko se god nađe, biće proboden, i koji se god skupe, poginuće od mača.

16 I decu ću im razmrskati na njihove oči, kuće ću im opleniti i žene ću im sramotiti.

Naum 3:10

17 Evo, ja ću podignuti na njih Mide, koji neće mariti za srebro, niti će zlato iskati.

Isa. 21:2, Jer. 51:11, Dan. 5:28

18 Nego će iz lukova decu ubijati, ni na plod u utrobi neće se smilovati, niti će decu žaliti oko njihovo.

Jer. 18:21

19 I Vavilon, ures carstvima i dika slavi haldejskoj, biće kao Sodom i Gomor kad ih Bog zatre.

Isa. 14:4

20 Neće se u njemu živeti niti će se ko naseliti od kolena do kolena, niti će Arapin razapeti u njemu šator, niti će pastiri počivati onuda.

Isa. 14:23

21 Nego će počivati onde divlje zveri, i kuće će njihove biti pune velikih zmija, i onde će nastavati sove, i aveti će skakati onuda.

Isa. 34:14, Sof. 2:14

22 I dovikivaće se buljine u pustim kućama i zmajevi u dvorovima veselim. A doći će njegovo vreme, i blizu je, i dani njegovi neće se protegnuti.

Jer. 48:16, Plač 4:3

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I