Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Zapevaću sada dragom svom pesmu dragog svog o vinogradu njegovom. Dragi moj ima vinograd na rodnom brdašcetu.

Ps. 80:8, Plač 1:7

2 I ogradi ga, i otrebi iz njega kamenje, i nasadi ga plemenitom lozom, i sazida kulu usred njega, i iskopa pivnicu u njemu, i počeka da rodi grožđem, a on rodi vinjagom.

5 Moj. 32:6, Jer. 11:17

3 Pa sada, stanovnici jerusalimski i ljudi Judejci, sudite između mene i vinograda mog.

Rim. 3:4

4 Šta je još trebalo činiti vinogradu mom šta mu ne učinih? Kad čekah da rodi grožđem, zašto rodi vinjagom?

Jer. 24:2

5 Sada ću vam kazati šta ću učiniti vinogradu svom. Oboriću mu ogradu, neka opusti; razvaliću mu zid, neka se pogazi;

Jer. 45:4, Plač 2:6

6 Uparložiću ga, neće se rezati ni kopati, nego će rasti čkalj i trnje, i zapovediću oblacima da ne puštaju više dažd na nj.

7 Da, vinograd je Gospoda nad vojskama dom Izrailjev, i ljudi su Judejci mili sad Njegov; On čeka sud, a gle nasilja, čeka pravdu, a gle vike.

8 Teško onima koji sastavljaju kuću s kućom, i njivu na njivu nastavljaju, da već ne bude mesta i vi sami ostanete u zemlji.

Ps. 83:12, Mih. 2:2

9 Od Gospoda nad vojskama čuh: Mnoge kuće opusteće, u velikim i lepim neće biti nikoga.

10 Jer će deset rala vinograda dati jedan vat, i gomer semena daće efu.

3 Moj. 27:16, Jer. 48:33

11 Teško onima koji rane, te idu na silovito piće i ostaju do mraka dok ih vino raspali.

Priče 23:29

12 I na gozbama su im gusle i psaltiri i bubnji i svirale i vino; a ne gledaju na dela Gospodnja i ne vide rad ruku Njegovih.

Jov 34:27, Os. 4:11, Amos 6:5

13 Zato se narod moj odvede u ropstvo što ne znaju, i koje poštuje gladuju, i ljudstvo njegovo gine od žeđi.

Isa. 1:3, Isa. 1:7, Os. 4:6, Lk. 19:44, Rim. 1:28, 2 Pet. 3:5

14 Zato se raširio grob i razvalio ždrelo svoje preveć, i sići će u nj slava njegova i mnoštvo njegovo i vreva njegova i koji se vesele u njemu.

15 I pognuće se prost čovek, i visoki će se poniziti, i ponosite oči oboriće se;

Isa. 2:9

16 Gospod nad vojskama uzvisiće se sudom, i Bog Sveti posvetiće se pravdom.

Jezek. 20:41

17 I jaganjci će pasti po svom običaju, i došljaci će jesti s pustih mesta pretilinu.

Isa. 7:25

18 Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine, i greh kao užem kolskim,

19 Koji govore: Neka pohita, neka brzo dođe delo Njegovo, da vidimo, i neka se približi i dođe šta je naumio Svetac Izrailjev, da poznamo.

Isa. 66:5, Jer. 17:15, Jezek. 12:22, Amos 5:18, 2 Pet. 3:3

20 Teško onima koji zlo zovu dobro, a dobro zlo, koji prave od mraka svetlost, a od svetlosti mrak, koji prave od gorkog slatko a od slatkog gorko.

Isa. 5:23

21 Teško onima koji misle da su mudri, i sami su sebi razumni.

22 Teško onima koji su jaki piti vino i junaci u mešanju silovitog pića.

23 Koji pravdaju bezbožnika za poklon, a pravednima uzimaju pravdu.

24 Zato kao što oganj proždire strnjiku i slama nestaje u plamenu, tako će koren njihov biti kao trulež i cvet njihov otići će kao prah, jer odbaciše zakon Gospoda nad vojskama i prezreše reč Sveca Izrailjevog.

1 Car. 17:14, 2 Car. 19:22, Jov 18:16, Joilo 2:5, Lk. 7:30, Jn. 12:48

25 Zato se raspali gnev Gospodnji na narod Njegov, i mahnuv rukom svojom na nj udari ga da se gore zadrmaše i mrtva telesa njegova biše kao blato po ulicama. Kod svega toga gnev se Njegov ne odvrati, nego je ruka Njegova još podignuta.

Isa. 14:19, Isa. 25:11, Isa. 34:3, Jer. 46:5, Mih. 4:11

26 I podignuće zastavu narodima dalekim, i zazviždaće im s kraja zemlje; i gle, oni će doći odmah, brzo.

Isa. 18:3, Zah. 10:8

27 Neće biti među njima umornog ni sustalog, ni dremljivog ni sanjivog, nikome se neće raspasati pojas oko njega, niti će se kome otkinuti remen na obući.

Priče 3:23

28 Strele će im biti oštre, i svi lukovi njihovi zapeti; kopita u konja njihovih biće kao kremen i točkovi njihovi kao vihor.

Jezek. 38:9, Dan. 7:4, Dan. 11:40

29 Rika će im biti kao u lava, i rikaće kao lavići; bučaće i ugrabiće plen i odneti ga, i neće biti nikoga da otme.

Isa. 10:6, Dan. 7:4, Naum 2:11

30 Bučaće nad njim u to vreme kao što more buči. Tada će pogledati na zemlju, a to mrak i strah, i svetlost će se pomračiti nad pogiblju njihovom.

Isa. 13:4, Isa. 17:12, Jer. 13:16, Jer. 50:42, Amos 5:18

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I