Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Reč koja dođe u utvari Isaiji sinu Amosovom za Judu i za Jerusalim.

2 Biće u potonja vremena gora doma Gospodnjeg utvrđena uvrh gora i uzvišena iznad humova, i sticaće se k njoj svi narodi.

Isa. 66:20, Jezek. 17:23, Jezek. 20:40, Dan. 2:35, Mih. 4:1, Zah. 8:3, Dela 2:17, Rim. 11:12, Otk. 14:1

3 I ići će mnogi narodi govoreći: Hodite da idemo na goru Gospodnju, u dom Boga Jakovljevog, i učiće nas svojim putevima, i hodićemo stazama Njegovim. Jer će iz Siona izaći zakon, i reč Gospodnja iz Jerusalima.

5 Moj. 33:18, 2 Dn. 32:23, Jezek. 17:23, Zah. 8:21, Lk. 24:47, Jn. 12:20, Dela 8:27, 1 Kor. 14:36

4 I sudiće među narodima, i karaće mnoge narode, te će raskovati mačeve svoje na raonike, i koplja svoja na srpove, neće dizati mača narod na narod, niti će se više učiti boju.

Os. 2:18, Jn. 5:22

5 Dome Jakovljev, hodi da idemo po svetlosti Gospodnjoj.

Dela 26:23

6 Ali si ostavio svoj narod, dom Jakovljev, jer su puni zala istočnih i gataju kao Filisteji, i mili su im sinovi tuđinski.

5 Moj. 18:14

7 I zemlja je njihova puna srebra i zlata, i blagu njihovom nema kraja; zemlja je njihova puna konja, i kolima njihovim nema kraja.

8 Puna je zemlja njihova idola; delu ruku svojih klanjaju se, što načiniše prsti njihovi.

1 Car. 16:7, Isa. 10:11, Isa. 37:19

9 I klanjaju se prosti ljudi, i savijaju se glavni ljudi; nemoj im oprostiti.

Ps. 59:5

10 Uđi u stenu, i sakrij se u prah od straha Gospodnjeg i od slave veličanstva Njegovog.

Otk. 6:15

11 Ponosite oči čovečje poniziće se, i visina ljudska ugnuće se, a Gospod će sam biti uzvišen u onaj dan.

Priče 30:13, Isa. 2:17, Isa. 12:1, Isa. 12:4, Isa. 25:9, Isa. 37:23, Joilo 3:18, Mih. 2:3, Mih. 5:10

12 Jer će doći dan Gospoda nad vojskama na sve ohole i ponosite i na svakog koji se podiže, te će biti poniženi,

Mih. 2:3, Mih. 5:11, Zah. 14:1, Mt. 20:16

13 I na sve kedre livanske velike i visoke i na sve hrastove vasanske,

Isa. 10:34, Otk. 8:7

14 I na sve gore visoke i na sve humove izdignute,

15 I na svaku kulu visoku i na svaki zid tvrdi,

16 I na sve lađe tarsiske i na sve likove mile.

Isa. 23:14, Otk. 8:9

17 Tada će se ponositost ljudska ugnuti i visina se ljudska poniziti, i Gospod će sam biti uzvišen u onaj dan.

18 I idola će nestati sasvim.

19 I ljudi će ići u pećine kamene i u rupe zemaljske od straha Gospodnjeg i od slave veličanstva Njegovog, kad ustane da potre zemlju.

Ps. 7:6, Jer. 49:8, Os. 10:8, Agej 2:6, Lk. 23:30, 2 Sol. 1:9, Jev. 12:26, Otk. 6:16

20 Tada će baciti čovek idole svoje srebrne i idole svoje zlatne, koje načini sebi da im se klanja, krticama i slepim miševima,

Jezek. 7:19

21 Ulazeći u raseline kamene i u pećine kamene od straha Gospodnjeg i od slave veličanstva Njegovog, kad ustane da potre zemlju.

Isa. 2:10, Otk. 6:15

22 Prođite se čoveka, kome je dah u nosu; jer šta vredi?

Priče 23:4

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I