Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Od mrtvih muva usmrdi se i pokvari ulje apotekarsko, tako od malo ludosti cena mudrosti i slavi.

2 Srce je mudrom s desne strane, a ludom je s leve strane.

Mt. 6:33, Kol. 3:1

3 Bezumnik i kad ide putem, bez razuma je i kazuje svima da je bezuman.

Priče 13:16

4 Ako se podigne na te gnev onog koji vlada, ne ostavljaj mesto svoje, jer blagost uklanja velike grehe.

1 Sam. 25:24, Priče 25:15, Prop. 8:3

5 Ima zlo koje videh pod suncem, kao pogreška koja dolazi od vladaoca:

6 Ludost se posađuje na najviše mesto, i bogati sede na niskom mestu.

7 Videh sluge na konjima, a knezovi idu pešice, kao sluge.

Priče 19:10

8 Ko jamu kopa, u nju će pasti, i ko razvaljuje ogradu, uješće ga zmija.

Priče 23:32

9 Ko odmiče kamenje, udariće se o njih, ko cepa drva, nije miran od njih.

10 Kad se zatupi gvožđe i oštrice mu se ne naoštre, tada treba više snage; ali mudrost može bolje popraviti.

11 Ako ujede zmija pre bajanja, ništa neće pomoći bajač.

Jer. 8:17

12 Reči iz usta mudrog ljupke su, a bezumnog proždiru usne njegove.

13 Početak je rečima usta njegovih ludost, a svršetak govoru njegovom zlo bezumlje.

14 Jer ludi mnogo govori, a čovek ne zna šta će biti; i ko će mu kazati šta će posle njega biti?

Jak. 4:14

15 Lude mori trud njihov, jer ne znaju ni u grad otići.

16 Teško tebi, zemljo, kad ti je car dete i knezovi tvoji rano jedu!

Isa. 3:4, Isa. 3:12, Jer. 38:5

17 Blago tebi, zemljo, kad ti je car plemenit i knezovi tvoji jedu na vreme da se potkrepe, a ne da se opiju.

Priče 31:4

18 S lenjosti ugiblje se krov i s nemarnih ruku prokapljuje kuća.

19 Radi veselja gotove se gozbe, i vino veseli žive, a novci vrše sve.

20 Ni u misli svojoj ne psuj cara, ni u kleti, u kojoj spavaš, ne psuj bogatog, jer ptica nebeska odneće glas i šta krila ima dokazaće reč.

2 Moj. 22:28

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I