Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Svemu ima vreme, i svakom poslu pod nebom ima vreme.

Prop. 8:6, Mk. 2:20, 1 Kor. 16:12

2 Ima vreme kad se rađa, i vreme kad se umire; vreme kad se sadi, i vreme kad se čupa posađeno;

1 Moj. 47:29, Jov 7:1, Isa. 38:1, Jn. 11:14, Jev. 9:27

3 Vreme kad se ubija, i vreme kad se isceljuje; vreme kad se razvaljuje, i vreme kad se gradi.

1 Moj. 9:6, 1 Sam. 2:6, Os. 6:1

4 Vreme plaču i vreme smehu; vreme ridanju i vreme igranju;

2 Moj. 15:20, 2 Sam. 6:16, Ps. 149:3

5 Vreme kad se razmeće kamenje, i vreme kad se skuplja kamenje; vreme kad se grli, i vreme kad se ostavlja grljenje;

6 Vreme kad se teče, i vreme kad se gubi; vreme kad se čuva, i vreme kad se baca;

7 Vreme kad se dere, i vreme kad se sašiva; vreme kad se ćuti i vreme kad se govori.

Amos 5:13

8 Vreme kad se ljubi, i vreme kad se mrzi; vreme ratu i vreme miru.

Lk. 14:26

9 Kakva je korist onome koji radi od onog oko čega se trudi?

Prop. 1:3

10 Video sam poslove koje je Bog dao sinovima ljudskim da se muče oko njih.

Prop. 1:13

11 Sve je učinio da je lepo u svoje vreme, i savet metnuo im je u srce, ali da ne može čovek dokučiti dela koja Bog tvori, ni početka ni kraja.

5 Moj. 32:4, Prop. 7:23, Prop. 8:17, Rim. 11:33

12 Doznah da nema ništa bolje za njih nego da se vesele i čine dobro za života svog.

13 I kad svaki čovek jede i pije i uživa dobra od svakog truda svog, to je dar Božji.

Prop. 2:24, Prop. 5:19, Prop. 9:9

14 Doznah da šta god tvori Bog ono traje doveka, ne može mu se ništa dodati niti se od toga može šta oduzeti; i Bog tvori da bi Ga se bojali.

Jak. 1:17

15 Šta je bilo to je sada, i šta će biti to je već bilo; jer Bog povraća šta je prošlo.

Prop. 1:9, Prop. 6:10

16 Još videh pod suncem gde je mesto suda bezbožnost i mesto pravde bezbožnost.

Prop. 5:8

17 I rekoh u srcu svom: Bog će suditi pravedniku i bezbožniku; jer ima vreme svemu i svakom poslu.

Jov 34:11, Prop. 3:1, Mt. 16:27, Rim. 2:6, 2 Kor. 5:10, 2 Sol. 1:6

18 Rekoh u srcu svom za sinove ljudske da im je Bog pokazao da vide da su kao stoka.

19 Jer šta biva sinovima ljudskim to biva i stoci, jednako im biva; kako gine ona tako ginu i oni, i svi imaju isti duh; i čovek ništa nije bolji od stoke, jer je sve taština.

Ps. 49:12

20 Sve ide na jedno mesto; sve je od praha i sve se vraća u prah.

1 Moj. 3:19

21 Ko zna da duh sinova ljudskih ide gore, a duh stoke da ide dole pod zemlju?

22 Zato videh da ništa nema bolje čoveku nego da se veseli onim što radi, jer mu je to deo; jer ko će ga dovesti da vidi šta će biti posle njega?

Prop. 2:10, Prop. 7:14, Prop. 9:6

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I