Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Reči propovednika, sina Davidovog cara u Jerusalimu.

Prop. 1:12

2 Taština nad taštinama, veli propovednik, taština nad taštinama, sve je taština.

Ps. 39:5, Ps. 62:9, Priče 4:4, Priče 4:6, Rim. 8:20

3 Kakva je korist čoveku od svega truda njegovog, kojim se trudi pod suncem?

Prop. 2:22, Prop. 3:9

4 Naraštaj jedan odlazi i drugi dolazi, a zemlja stoji uvek.

Jov 8:19, Ps. 104:5, 2 Pet. 3:10

5 Sunce izlazi i zalazi, i opet hiti na mesto svoje odakle izlazi.

Ps. 19:5

6 Vetar ide na jug i obrće se, i u obrtanju svom vraća se.

Jn. 3:8

7 Sve reke teku u more, i more se ne prepunja; odakle teku reke, onamo se vraćaju da opet teku.

Jov 38:10, Ps. 104:8

8 Sve je mučno, da čovek ne može iskazati; oko se ne može nagledati, niti se uho može naslušati.

Priče 27:20, Prop. 3:1

9 Šta je bilo to će biti, šta se činilo to će se činiti, i nema ništa novo pod suncem.

1 Moj. 8:22, Prop. 2:12, Prop. 3:15, Prop. 6:10

10 Ima li šta za šta bi ko rekao: Vidi, to je novo? Već je bilo za vekova koji su bili pre nas.

11 Ne pominje se šta je pre bilo; ni ono što će posle biti neće se pominjati u onih koji će posle nastati.

Prop. 2:16

12 Ja propovednik bejah car nad Izrailjem u Jerusalimu.

Prop. 1:1

13 I upravih srce svoje da tražim i razberem mudrošću sve što biva pod nebom; taj mučni posao dade Bog sinovima ljudskim da se muče oko njega.

1 Moj. 3:19, Prop. 3:10

14 Videh sve što biva pod suncem, i gle, sve je taština i muka duhu.

Prop. 6:9

15 Šta je krivo ne može se ispraviti, i nedostaci ne mogu se izbrojati.

Prop. 7:13

16 Ja rekoh u srcu svom govoreći: Evo, ja postah velik, i pretekoh mudrošću sve koji biše pre mene u Jerusalimu, i srce moje vide mnogo mudrosti i znanja.

1 Car. 3:12, Prop. 2:9

17 I upravih srce svoje da poznam mudrost i da poznam bezumlje i ludost; pa doznah da je i to muka duhu.

Prop. 2:3, 1 Sol. 5:21

18 Jer gde je mnogo mudrosti, mnogo je brige, i ko umnožava znanje umnožava muku.

Jov 28:28, Prop. 7:16, Prop. 12:12, Dan. 10:16, 1 Kor. 1:20

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I