Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Reči cara Lemuila; sabrane reči, kojima ga je učila mati njegova.

2 Šta, sine moj, šta, sine utrobe moje, i šta, sine zaveta mojih?

3 Ne daj krepost svoju ženama, ni puteve svoje onima što satiru careve.

5 Moj. 17:17, Nem. 13:26, Priče 7:26, Os. 4:11

4 Nije za careve, Lemuilo, nije za careve da piju vino, ni za knezove da piju silovito piće,

Prop. 10:17

5 Da ne bi pijući zaboravio uredbe, i izmenio pravicu kome nevoljniku.

Os. 4:11

6 Podajte silovito piće onome koji hoće da propadne, i vino onima koji su tužnog srca;

Ps. 104:15

7 Neka se napije i zaboravi svoje siromaštvo, i da se više ne seća svoje muke.

8 Otvaraj usta svoja za nemoga, za stvar svih namenjenih smrti.

9 Otvaraj usta svoja, sudi pravo, daj pravicu nevoljnome i ubogome.

3 Moj. 19:15, 5 Moj. 1:16, 2 Sam. 8:15, Priče 21:13, Isa. 1:17, Isa. 1:23, Jer. 22:16, Zah. 7:9, Jn. 7:24, Jev. 1:9

10 Ko će naći vrsnu ženu? Jer vredi više nego biser.

11 Oslanja se na nju srce muža njenog, i dobitka neće nedostajati.

12 Čini mu dobro, a ne zlo, svega veka svog.

13 Traži vune i lana, i radi po volji rukama svojim.

14 Ona je kao lađa trgovačka, iz daleka donosi hranu svoju.

15 Ustaje dok je još noć, daje hranu čeljadi svojoj i posao devojkama svojim.

Mt. 24:45, Lk. 12:42, Rim. 12:11

16 Misli o njivi, i uzme je, od rada ruku svojih sadi vinograd.

17 Opasuje snagom bedra svoja i krepi mišice svoje.

18 Vidi kako joj je dobra radnja, ne gasi joj se noću žižak.

19 Rukama svojim maša se preslice, i prstima svojim drži vreteno.

20 Ruku svoju otvara siromahu, i pruža ruke ubogome.

21 Ne boji se snega za svoju čeljad, jer sva čeljad njena ima po dvoje haljine.

22 Pokrivače sama sebi gradi, tako platno i skerlet odelo joj je

Priče 7:16

23 Zna se muž njen na vratima kad sedi sa starešinama zemaljskim.

5 Moj. 16:18, Priče 12:4, 1 Kor. 11:7

24 Košulje gradi i prodaje, i pojase daje trgovcu.

25 Odelo joj je krepost i lepota, i osmeva se na vreme koje ide.

1 Tim. 2:9

26 Usta svoja otvara mudro i na jeziku joj je nauka blaga.

27 Pazi na vladanje čeljadi svoje, i hleba u lenjosti ne jede.

Priče 14:1, 1 Tim. 5:14, 2 Tim. 3:15, Titu 2:4

28 Sinovi njeni podižu se i blagosiljaju je; muž njen takođe hvali je;

1 Car. 2:19

29 Mnoge su žene bile vrsne, ali ti ih nadvišuješ sve.

30 Ljupkost je prevarna i lepota tašta; žena koja se boji Gospoda, ona zaslužuje pohvalu.

Ps. 112:1

31 Podajte joj od ploda ruku njenih, i neka je hvale na vratima dela njena.

Ruta 2:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I