Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Čovek koji po karanju ostaje tvrdoglav, ujedanput će propasti, da neće biti leka.

2 Moj. 7:22, Jer. 36:31, Jezek. 33:4, Dan. 5:5

2 Kad se umnožavaju pravednici, veseli se narod; a kad vlada bezbožnik, uzdiše narod.

Jest. 8:15, Jov 34:30

3 Ko ljubi mudrost, veseli oca svog; a ko se druži s kurvama, rasipa svoje dobro.

1 Car. 1:48, Priče 6:26, Priče 10:1, Priče 15:20, Filip. 2:22

4 Car pravdom podiže zemlju; a ko uzima mito, satire je.

Priče 8:15

5 Ko laska prijatelju svom, razapinje mrežu nogama njegovim.

6 U grehu je zlog čoveka zamka, a pravednik peva i veseli se.

7 Pravednik razume parbu nevoljnih, a bezbožnik ne mari da zna.

Jov 29:16, Ps. 31:7, Isa. 35:3, Lk. 22:32, Gal. 6:1

8 Podsmevači raspaljuju grad, a mudri utišavaju gnev.

Priče 11:11

9 Mudar čovek kad se pre s ludim, ili se srdio ili smejao, nema mira.

10 Krvopije mrze na bezazlenoga, a pravi se brinu za dušu njegovu.

11 Sav gnev svoj izliva bezumnik, a mudri ustavlja ga natrag.

12 Koji knez sluša lažne reči, sve su mu sluge bezbožne.

13 Siromah i koji daje na dobit sretaju se; obojici Gospod prosvetljuje oči.

Mt. 5:45

14 Koji car pravo sudi siromasima, njegov će presto stajati doveka.

Ps. 72:2

15 Prut i kar daju mudrost, a dete pusto sramoti mater svoju.

16 Kad se umnožavaju bezbožnici, umnožavaju se gresi, a pravednici će videti propast njihovu.

Ps. 37:36

17 Karaj sina svog, i smiriće te, i učiniće milinu duši tvojoj.

Priče 13:24

18 Kad nema utvare, rasipa se narod; a ko drži zakon, blago njemu!

1 Sam. 3:1, Amos 8:11, Jn. 13:17, Jak. 1:25

19 Rečima se ne popravlja sluga, jer ako i razume, opet ne sluša.

20 Jesi li video čoveka naglog u besedi svojoj? Više ima nadanja od bezumnog nego od njega.

21 Ako ko mazi slugu od malena, on će najposle biti sin.

Priče 30:23

22 Gnevljiv čovek zameće svađu, i ko je naprasit, mnogo greši.

23 Oholost ponižuje čoveka, a ko je smeran duhom, dobija slavu.

Isa. 2:11, Mt. 23:12, Lk. 14:11

24 Ko deli s lupežem, mrzi na svoju dušu, čuje prokletstvo i ne prokazuje.

3 Moj. 5:1

25 Strašljiv čovek meće sebi zamku; a ko se u Gospoda uzda, biće u visokom zaklonu.

1 Moj. 12:12

26 Mnogi traže lice vladaočevo, ali je od Gospoda sud svakome.

27 Pravednima je mrzak nepravednik, a bezbožniku je mrzak ko pravo hodi.

Priče 13:19

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I