Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Beže bezbožnici kad ih niko ne goni, a pravednici su kao lavići bez straha.

2 Car. 7:7

2 Kad se u zemlji zla čine, nastaju joj mnogi knezovi; ali kad se nađe čovek razuman i vešt, ostaje dugo.

3 Čovek siromah koji čini krivo ubogima jeste kao silan dažd iza kog nestaje hleba.

Mt. 18:28

4 Koji ostavljaju zakon, hvale bezbožnike; a koji drže zakon, protive im se.

1 Car. 18:18, Mt. 3:7, Ef. 5:11, 1 Tim. 5:20

5 Zli ljudi ne razumeju šta je pravo; a koji traže Gospoda, razumeju sve.

Jn. 7:17

6 Bolji je siromah koji hodi u bezazlenosti svojoj nego ko ide krivim putevima ako je i bogat.

Priče 19:1

7 Ko čuva zakon, sin je razuman; a ko se druži s izjelicama, sramoti oca svog.

8 Ko umnožava dobro svoje ujmom i pridavkom, sabira onome koji će razdavati siromasima.

9 Ko odvraća uho svoje da ne čuje zakon, i molitva je njegova mrska.

Ps. 66:18, Lk. 13:25, 2 Tim. 4:3

10 Ko zavodi prave na zao put, pašće u jamu svoju, a bezazleni naslediće dobro.

Ps. 34:9, Amos 2:12, Mt. 6:33, Mk. 10:30, Lk. 18:29, Rim. 8:32, 1 Kor. 3:22

11 Bogat čovek misli da je mudar, ali razuman siromah ispituje ga.

12 Kad se raduju pravedni, velika je slava; a kad se podižu bezbožnici, traži se čovek.

Jest. 8:15

13 Ko krije prestupe svoje, neće biti srećan; a ko priznaje i ostavlja, dobiće milost.

1 Moj. 3:12, 1 Sam. 15:15, 2 Sam. 14:32

14 Blago čoveku koji se svagda boji; a ko je tvrdoglav, upada u zlo.

15 Bezbožnik koji vlada narodom siromašnim, lav je koji riče i medved gladan.

2 Moj. 5:4, 1 Sam. 22:18, Mt. 2:16

16 Knez bez razuma čini mnogo nepravde, a koji mrzi na lakomstvo, živeće dugo.

17 Čovek koji čini nasilje krvi ljudskoj, bežaće do groba, a niko ga neće zadržati.

18 Ko hodi u bezazlenosti, spašće se; a ko je opak na putevima, pašće u jedan mah.

19 Ko radi svoju zemlju, biće sit hleba; a ko ide za besposlicama, nasitiće se sirotinje.

20 Čovek veran obiluje blagoslovima; a ko nagli da se obogati, neće biti bez krivice.

Priče 20:20

21 Nije dobro gledati ko je ko, jer za zalogaj hleba čovek će učiniti zlo.

Isa. 29:21, Jezek. 13:19

22 Nagli da se obogati čovek zavidljiv, a ne zna da će mu doći siromaštvo.

23 Ko ukorava čoveka naći će posle veću milost nego koji laska jezikom.

24 Ko krade oca svog i mater svoju, i govori: Nije greh, on je drug krvniku.

25 Oholi zameće svađu; a ko se uzda u Gospoda, izobilovaće.

1 Tim. 6:6

26 Ko se uzda u svoje srce, bezuman je; a ko hodi mudro, izbaviće se.

Priče 2:12

27 Ko daje siromahu, neće mu nedostajati; a ko odvraća oči svoje, biće mu mnogo kletava.

28 Kad se podižu bezbožnici, sakriva se čovek; a kad ginu, umnožavaju se pravedni.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/



grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I