Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kao sneg u leto i dažd o žetvi, tako ne dolikuje bezumnome čast.

Ps. 12:8

2 Kao vrabac kad prhne i lasta kad odleti, tako kletva nezaslužena neće doći.

4 Moj. 23:8, 5 Moj. 23:5

3 Bič konju, uzda magarcu, a batina bezumnicima na leđa.

4 Ne odgovaraj bezumniku po bezumlju njegovom, da ne budeš i ti kao on.

2 Car. 18:36, Isa. 36:21, Jer. 28:11

5 Odgovori bezumniku prema bezumlju njegovom, da ne misli da je mudar.

6 Ko šalje bezumnika da mu šta svrši, on odseca sebi noge i pije nepravdu.

7 Kako hromi hramlje nogama svojim, takva je beseda u ustima bezumnih.

8 Kao da baca dragi kamen u gomilu kamenja, tako radi ko čini čast bezumnome.

9 Kao trn kad dođe u ruku pijanome, takva je beseda u ustima bezumnih.

10 Mnogo muke zadaje svima ko plaća bezumniku i ko plaća prestupnicima.

11 Kao što se pas povraća na svoju bljuvotinu, tako bezumnik ponavlja svoje bezumlje.

2 Pet. 2:22

12 Jesi li video čoveka koji misli da je mudar? Više ima nadanja od bezumnoga nego od njega.

Priče 26:16

13 Lenjivac govori: Ljuti je lav na putu, lav je na ulicama.

14 Kao što se vrata obrću na čepovima svojim, tako lenivac na postelji svojoj.

15 Lenivac krije ruku svoju u nedra, teško mu je prineti je k ustima.

16 Lenivac misli da je mudriji od sedmorice koji odgovaraju razumno.

17 Psa za uši hvata ko se prolazeći žesti za tuđu raspru.

18 Kakav je bezumnik koji baca iskre i strele smrtne,

Ef. 6:16

19 Takav je svaki koji prevari bližnjeg svog pa onda veli: Šalio sam se.

Ef. 5:4

20 Kad nestane drva, ugasi se oganj; tako kad nema opadača, prestaje raspra.

21 Ugalj je za žeravicu, drva za oganj, a čovek svadljivac da raspaljuje svađu.

2 Sam. 20:1

22 Reči su opadačeve kao reči izbijenih, ali silaze unutra u trbuh.

Jezek. 22:9

23 Kao srebrna pena kojom se obloži crep, takve su usne neprijateljske i zlo srce.

Lk. 22:48

24 Nenavidnik se pretvara ustima svojim, a u srcu slaže prevaru.

25 Kad govori umiljatim glasom, ne veruj mu, jer mu je u srcu sedam gadova.

Jer. 12:6

26 Mržnja se pokriva lukavstvom, ali se zloća njena otkriva na zboru.

27 Ko jamu kopa, u nju će pasti; i ko kamen valja, na njega će se prevaliti.

Jest. 7:10

28 Jezik lažan mrzi na one koje satire, i usta koja laskaju grade pogibao.

Priče 13:6

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I