Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ne zavidi zlim ljudima niti želi da si s njima.

2 Jer o pogibli misli srce njihovo i usne njihove govore o muci.

3 Mudrošću se zida kuća i razumom utvrđuje se.

4 I znanjem se pune kleti svakog blaga i dragocena i mila.

5 Mudar je čovek jak, i razuman je čovek silan snagom.

6 Jer mudrim savetom ratovaćeš, i izbavljenje je u mnoštvu savetnika.

7 Visoke su bezumnome mudrosti; neće otvoriti usta svojih na vratima.

Priče 17:7

8 Ko misli zlo činiti zvaće se zlikovac.

9 Misao bezumnikova greh je, i podsmevač je gad ljudski.

1 Moj. 6:5, Ps. 119:113, Mt. 9:4, Dela 8:22, 2 Kor. 10:5

10 Ako kloneš u nevolji, skratiće ti se sila.

Mk. 4:6

11 Izbavljaj pohvatane na smrt; i koje hoće da pogube, nemoj se ustegnuti od njih.

Isa. 58:6, 1 Jn. 3:16

12 Ako li kažeš: Gle, nismo znali za to; neće li razumeti Onaj koji ispituje srca, i koji čuva dušu tvoju neće li doznati i platiti svakome po delima njegovim?

Jov 34:11, Jer. 32:19, Rim. 2:6, Otk. 2:23

13 Sine moj, jedi med, jer je dobar, i saće, jer je slatko grlu tvom.

14 Tako će biti poznanje mudrosti duši tvojoj, kad je nađeš; i biće plata, i nadanje tvoje neće se zatrti.

15 Bezbožniče, ne vrebaj oko stana pravednikovog, i ne kvari mu počivanje.

16 Jer ako i sedam puta padne pravednik, opet ustane, a bezbožnici propadaju u zlu.

Ps. 34:19, Mih. 7:8

17 Kad padne neprijatelj tvoj, nemoj se radovati, i kad propadne, neka ne igra srce tvoje.

18 Jer bi video Gospod i ne bi Mu bilo milo, i obratio bi gnev svoj od njega na tebe.

19 Nemoj se žestiti radi nevaljalaca, nemoj zavideti bezbožnicima.

Ps. 37:1

20 Jer nema plate nevaljalcu, žižak će se bezbožnicima ugasiti.

Ps. 11:6, Isa. 3:11

21 Boj se Gospoda, sine moj, i cara, i ne mešaj se s nemirnicima.

Rim. 13:7, 1 Pet. 2:17

22 Jer će se ujedanput podignuti pogibao njihova, a ko zna propast koja ide od obojice?

23 I ovo je za mudrace: Gledati ko je ko na sudu nije dobro.

5 Moj. 1:17, 2 Dn. 19:7, Priče 18:5, Jn. 7:24

24 Ko govori bezbožniku: Pravedan si, njega će proklinjati ljudi i mrziće na nj narodi.

Isa. 5:23

25 A koji ga karaju, oni će biti mili, i doći će na njih blagoslov dobrih.

26 Ko govori reči istinite, u usta ljubi.

27 Uredi svoj posao na polju, i svrši svoje na njivi, potom i kuću svoju zidaj.

28 Ne budi svedok na bližnjeg svog bez razloga, i ne varaj usnama svojim.

Ef. 4:25

29 Ne govori: Kako je on meni učinio tako ću ja njemu učiniti; platiću ovom čoveku po delu njegovom.

Mt. 5:39

30 Iđah mimo njive čoveka lenjog i mimo vinograda čoveka bezumnog;

31 I gle, beše sve zaraslo u trnje i sve pokrio čkalj, i ograda im kamena razvaljena.

Jer. 4:3, Mt. 13:7, Mt. 13:22, Jev. 6:8

32 I videvši uzeh na um, i gledah i poučih se.

33 Dok malo prospavaš, dok malo prodremlješ, dok malo sklopiš ruke da počineš,

34 U tom će doći siromaštvo tvoje kao putnik, i oskudica tvoja kao oružan čovek.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I