Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad sedneš da jedeš s gospodinom, pazi dobro šta je pred tobom.

2 Inače bi saterao sebi nož u grlo, ako bi bio lakom.

3 Ne želi preslačke njegove, jer su lažna hrana.

Dan. 1:15

4 Ne muči se da se obogatiš, i prođi se svoje mudrosti.

Priče 3:5, Priče 28:20, Jn. 6:27, Rim. 12:16, 1 Tim. 6:9

5 Hoćeš li baciti oči svoje na ono čega brzo nestaje? Jer načini sebi krila i kao orao odleti u nebo.

6 Ne jedi hleba u zavidljivca, i ne želi preslačaka njegovih.

5 Moj. 15:9, Ps. 141:4, Mt. 20:15, Mk. 7:22

7 Jer kako on tebe ceni u duši svojoj tako ti jelo njegovo. Govoriće ti: Jedi i pij; ali srce njegovo nije s tobom.

8 Zalogaj što pojedeš izbljuvaćeš, i izgubićeš ljubazne reči svoje.

9 Pred bezumnim ne govori, jer neće mariti za mudrost besede tvoje.

Priče 9:7, Mt. 7:6

10 Ne pomiči stare međe, i ne stupaj na njivu siročadi.

11 Jer je jak osvetnik njihov; braniće stvar njihovu od tebe.

Jov 31:21, Jer. 50:34

12 Obrati k nauci srce svoje i uši svoje k rečima mudrim.

13 Ne uskraćuj kar detetu; kad ga biješ prutom, neće umreti.

14 Ti ga bij prutom, i dušu ćeš mu izbaviti iz pakla.

1 Kor. 5:5

15 Sine moj, ako bude mudro srce tvoje, veseliće se srce moje u meni;

16 I igraće bubrezi moji kad usne tvoje stanu govoriti što je pravo.

17 Srce tvoje neka ne zavidi grešnicima, nego budi u strahu Gospodnjem uvek.

18 Jer ima plata, i nadanje tvoje neće se zatrti.

Lk. 16:25

19 Slušaj, sine moj, i budi mudar i upravi putem srce svoje.

20 Ne budi među pijanicama ni među izjelicama.

Isa. 5:22, Mt. 24:49, Lk. 21:34, Rim. 13:13, Ef. 5:18

21 Jer pijanica i izjelica osiromašiće, i spavač hodiće u ritama.

22 Slušaj oca svog koji te je rodio, i ne preziri matere svoje kad ostari.

Ef. 6:1

23 Kupuj istinu i ne prodaji je; kupuj mudrost, znanje i razum.

Mt. 13:44

24 Veoma se raduje otac pravednikov, i roditelj mudroga veseli se s njega.

25 Neka se, dakle, veseli otac tvoj i mati tvoja, i neka se raduje roditeljka tvoja.

26 Sine moj, daj mi srce svoje, i oči tvoje neka paze na moje pute.

27 Jer je kurva duboka jama, a tesan studenac tuđa žena.

28 Ona i zaseda kao lupež i umnožava zločince među ljudima.

Priče 7:12

29 Kome: Jaoh? Kome: Kuku? Kome svađa? Kome vika? Kome rane nizašta? Kome crven u očima?

1 Car. 20:16, Priče 20:1, Isa. 5:11, Naum 1:10, Mt. 24:49, Ef. 5:18

30 Koji sede kod vina, koji idu te traže rastvoreno vino.

31 Ne gledaj na vino kad se rumeni, kad u čaši pokazuje lice svoje i upravo iskače.

32 Na posledak će kao zmija ujesti i kao aspida upeći.

33 Oči će tvoje gledati na tuđe žene, i srce će tvoje govoriti opačine.

34 I bićeš kao onaj koji leži usred mora i kao onaj koji spava povrh jedra.

35 Reći ćeš: Izbiše me, ali me ne zabole; tukoše me, ali ne osetih; kad se probudim, ići ću opet da tražim to.

5 Moj. 29:19, Priče 27:22, Isa. 56:12, Jer. 5:3, 2 Pet. 2:22

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I