Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Bolje je ime nego veliko bogatstvo, i milost je bolja nego srebro i zlato.

2 Bogat i siromah sretaju se; obojicu je Gospod stvorio.

Ps. 49:1

3 Pametan čovek vidi zlo i skloni se, a ludi idu dalje i plaćaju.

Isa. 26:20

4 Smernosti i strahu Gospodnjem plata je bogatstvo i slava i život.

5 Trnje i zamke su na putu opakoga; ko čuva dušu svoju, biće daleko od toga.

1 Jn. 5:18

6 Uči dete prema putu kojim će ići, pa neće odstupiti od njega ni kad ostari.

7 Bogat gospodari nad siromasima, i ko uzima u zajam biva sluga onome koji daje.

8 Ko seje bezakonje žeće muku, i prut gneva njegovog nestaće.

Jov 4:8, Os. 10:13

9 Blago oko biće blagosloveno, jer daje hleba svog ubogom.

10 Oteraj podsmevača, i otići će raspra i prestaće svađa i sramota.

11 Ko ljubi čisto srce, i čije su usne ljubazne, njemu je car prijatelj.

12 Oči Gospodnje čuvaju znanje, a poslove bezakonikove obara.

13 Lenivac govori: Lav je napolju; nasred ulice poginuo bih.

14 Usta su tuđih žena jama duboka; na koga se gnevi Gospod onamo će pasti.

Priče 2:16, Prop. 7:26

15 Bezumlje je privezano detetu na srce; prut kojim se kara ukloniće ga od njega.

16 Ko čini krivo siromahu da umnoži svoje, i ko daje bogatome, zacelo će osiromašiti.

Jov 20:19, Jov 20:23, Jov 34:26, Ps. 12:5, Prop. 5:8, Isa. 3:14, Amos 2:6, Amos 5:11, Jak. 2:13

17 Prigni uho svoje i slušaj reči mudrih ljudi, i srce svoje privij k nauci mojoj.

18 Jer će ti biti milina ako ih složiš u srce svoje, ako sve budu poređane na usnama tvojim.

Priče 2:10

19 Da bi ti uzdanje bilo u Gospoda, kazujem ti ovo danas, a ti tako čini.

20 Nisam li ti napisao znamenite stvari za savete i znanje,

Priče 8:6

21 Da bih ti pokazao tvrđu istinitih reči da bi mogao istinitim rečima odgovarati onima koji pošalju k tebi?

Prop. 12:10, 1 Pet. 3:15

22 Ne otimaj siromahu zato što je siromah, i ne zatiri nevoljnoga na vratima.

Mal. 3:5

23 Jer će Gospod braniti njihovu stvar, i oteće dušu onima koji njima otimaju.

24 Ne druži se s čovekom gnevljivim i ne idi sa žestokim,

25 Da se ne bi navikao na puteve njegove i metnuo zamke na dušu svoju.

26 Ne budi od onih koji ruku daju, koji se jamče za dugove.

27 Ako nemaš čim platiti, zašto da se odnese postelja ispod tebe?

28 Ne pomiči stare međe, koju su postavili oci tvoji.

29 Jesi li video čoveka ustaoca na poslu? Takvi će pred carevima stajati, a neće stajati pred prostacima.

1 Car. 11:28, Priče 10:4, Prop. 9:10, Dan. 6:3, Mt. 25:21, Rim. 12:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I