Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Srce je carevo u ruci Gospodu kao potoci vodeni; kuda god hoće, savija ga.

1 Sam. 19:23, Ps. 105:25, Jezek. 21:26

2 Svaki se put čoveku čini prav, ali Gospod ispituje srca.

1 Sam. 16:7, Jer. 17:10, Jn. 2:24

3 Da se čini pravda i sud, milije je Gospodu nego žrtva.

Os. 6:6

4 Ponosite oči i naduto srce i oranje bezbožničko greh je.

5 Misli vrednog čoveka donose obilje, a svakog nagla siromaštvo.

6 Blago sabrano jezikom lažljivim taština je koja prolazi među one koji traže smrt.

7 Grabež bezbožnih odneće ih, jer ne hteše činiti što je pravo.

8 Čiji je put kriv, on je tuđ; a ko je čist, njegovo je delo pravo.

9 Bolje je sedeti u uglu od krova nego sa ženom svadljivom u kući zajedničkoj.

10 Duša bezbožnikova želi zlo, ni prijatelj njegov ne nalazi milosti u njega.

Jak. 4:5

11 Kad podsmevač biva karan, ludi mudra; i kad se mudri poučava, prima znanje.

12 Uči se pravednik od kuće bezbožnikove, kad se bezbožnici obaraju u zlo.

Priče 24:32, Rim. 2:8, 1 Kor. 10:10

13 Ko zatiskuje uho svoje od vike ubogog, vikaće i sam, ali neće biti uslišen.

Ps. 58:4, Zah. 7:11, Mt. 7:2, Dela 7:57

14 Dar u tajnosti utišava gnev i poklon u nedrima žestoku srdnju.

Priče 19:6

15 Radost je pravedniku činiti što je pravo, a strah onima koji čine bezakonje.

16 Čovek koji zađe s puta mudrosti počinuće u zboru mrtvih.

Mk. 5:3, Lk. 8:27

17 Ko ljubi veselje, biće siromah; ko ljubi vino i ulje, neće se obogatiti.

18 Otkup za pravednike biće bezbožnik i za dobre bezakonik.

Priče 11:8, Isa. 43:3

19 Bolje je živeti u zemlji pustoj nego sa ženom svadljivom i gnevljivom.

20 Dragoceno je blago i ulje u stanu mudroga, a čovek bezuman proždire ga.

Ps. 112:3, Priče 10:22, Mt. 25:3

21 Ko ide za pravdom i milošću, naći će život, pravdu i slavu.

1 Kor. 15:58

22 U grad jakih ulazi mudri, i obara silu u koju se uzdaju.

23 Ko čuva usta svoja i jezik svoj, čuva dušu svoju od nevolja.

24 Ponositom i obesnom ime je podsmevač, koji sve radi besno i oholo.

25 Lenjivca ubija želja, jer ruke njegove neće da rade;

26 Svaki dan želi; a pravednik daje i ne štedi.

27 Žrtva je bezbožnička gad, a kamoli kad je prinose u grehu?

28 Lažni svedok poginuće, a čovek koji sluša govoriće svagda.

29 Bezbožnik je bezobrazan, a pravednik udešava svoje pute.

Priče 7:13

30 Nema mudrosti ni razuma ni saveta nasuprot Bogu.

2 Sam. 11:9, 1 Car. 14:5, Jona 1:13, Dela 5:38

31 Konj se oprema za dan boja, ali je u Gospoda spasenje.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I