Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Vino je podsmevač i silovito piće nemirnik, i ko god za njim luta neće biti mudar.

1 Moj. 9:21, Isa. 28:7

2 Strah je carev kao rika mladog lava; ko ga draži, greši svojoj duši.

3 Slava je čoveku da se okani svađe; a ko je god bezuman, upleće se.

1 Moj. 13:7

4 Radi zime lenivac ne ore; prosi o žetvi, i ništa ne dobija.

5 Savet je u srcu čovečijem duboka voda, ali čovek razuman crpe ga.

Priče 18:4

6 Najviše ljudi hvali se svojom dobrotom; ali ko će naći čoveka istinitog?

Ps. 12:1, Prop. 7:28, Jer. 5:1, Mt. 6:2, Lk. 18:8

7 Pravednik jednako hodi u bezazlenosti svojoj; blago sinovima njegovim posle njega!

8 Car sedeći na prestolu sudskom rasipa očima svojim svako zlo.

Priče 25:5

9 Ko može reći: Očistio sam srce svoje, čist sam od greha svog?

Jov 14:4, Prop. 7:20, 1 Jn. 1:8

10 Dvojak poteg i dvojaka mera, oboje je mrsko Gospodu.

Priče 20:23

11 Po delima svojim poznaje se i dete hoće li biti čisto i hoće li biti pravo delo njegovo.

Mt. 7:16

12 Uho koje čuje, i oko koje vidi, oboje je Gospod načinio.

2 Moj. 4:11, Rim. 11:36

13 Ne ljubi sna, da ne osiromašiš; otvaraj oči svoje, i bićeš sit hleba.

Rim. 12:11

14 Ne valja, ne valja, govori ko kupuje, a kad otide onda se hvali.

15 Ima zlata i mnogo bisera, ali su mudre usne najdragoceniji nakit.

16 Uzmi haljinu onome koji se podjemči za tuđina, uzmi zalog od njega za tuđinku.

17 Sladak je čoveku hleb od prevare, ali mu se posle napune usta peska.

18 Misli se utvrđuju savetom; zato razumno ratuj.

Priče 24:6, Lk. 14:31

19 Ko otkriva tajnu, postupa neverno; zato se ne mešaj s onim koji razvaljuje usta.

20 Ko psuje oca svog ili mater svoju, njegov će se žižak ugasiti u crnom mraku.

2 Moj. 21:17, 3 Moj. 20:9, Mt. 15:4, Rim. 3:23

21 Nasledstvo koje se iz početka brzo dobija, ne biva na posletku blagosloveno.

Priče 28:8, Avak. 2:6

22 Ne govori: Vratiću zlo. Čekaj Gospoda, i sačuvaće te.

5 Moj. 32:35, Rim. 12:17, 1 Pet. 3:9

23 Mrzak je Gospodu dvojak poteg, merila lažna nisu dobra.

24 Od Gospoda su koraci čovečji, a čovek kako će razumeti put njegov?

Jer. 10:23, Rim. 8:26

25 Zamka je čoveku da proždre svetinju, i posle zaveta opet da traži.

26 Mudar car rasipa bezbožnike i pušta na njih kolo.

27 Videlo je Gospodnje duša čovečija, istražuje sve što je u srcu.

28 Milost i istina čuvaju cara, i milošću podupire svoj presto.

29 Slava je mladićima sila njihova, a starcima čast seda kosa.

30 Modrice od boja i udarci koji prodiru do srca jesu lek zlome.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I