Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Siromah koji hodi u bezazlenosti svojoj bolji je nego opaki usnama svojim, koji je bezuman.

Priče 28:6

2 Kad je duša bez znanja, nije dobro; i ko je brzih nogu, spotiče se.

Os. 4:6, Jn. 16:3, Rim. 10:2

3 Ludost čovečija prevraća put njegov, a srce se njegovo gnevi na Gospoda.

2 Car. 3:10, Ps. 37:7

4 Bogatstvo pribavlja mnogo prijatelja, a siromaha ostavlja prijatelj njegov.

Jov 42:11, Priče 14:20

5 Lažan svedok neće ostati bez kara, i ko govori laž, neće pobeći.

2 Moj. 23:1

6 Mnogi ugađaju knezu, i svak je prijatelj čoveku podatljivom.

Dan. 11:24

7 Na siromaha mrze sva braća njegova, još više se prijatelji njegovi udaljuju od njega; viče za njima, ali ih nema.

Priče 10:15

8 Ko pribavlja razum, ljubi dušu svoju; i ko pazi na mudrost, naći će dobro.

9 Svedok lažan neće ostati bez kara, i ko govori laž, poginuće.

Dan. 6:24

10 Ne dolikuju bezumnom miline, ni sluzi da vlada knezovima.

Prop. 10:6

11 Razum zadržava čoveka od gneva, i čast mu je mimoići krivicu.

Priče 11:13, Priče 25:21, Mt. 5:44, Rim. 12:19, Ef. 4:32

12 Careva je srdnja kao rika mladog lava, i ljubav je njegova kao rosa travi.

13 Bezuman je sin muka ocu svom, i svadljivost ženina neprestano prokisivanje.

14 Kuća i imanje nasleđuje se od otaca; a od Gospoda je razumna žena.

1 Moj. 24:14, Priče 18:22, 2 Kor. 12:14

15 Lenost navodi tvrd san, i nemarljiva duša gladovaće.

16 Ko drži zapovesti, čuva dušu svoju; a ko ne mari za puteve svoje, poginuće.

Lk. 10:28, Rim. 2:7

17 Gospodu pozaima ko poklanja siromahu, i platiće mu za dobro njegovo.

Priče 14:21, Prop. 11:1, 2 Kor. 9:6

18 Karaj sina svog dokle ima nadanja i na pogibao njegovu da ne prašta duša tvoja.

19 Velik gnev pokazuj kad praštaš kar, i kad oprostiš, posle većma pokaraj.

20 Slušaj savet i primaj nastavu, da posle budeš mudar.

21 Mnogo ima misli u srcu čovečijem, ali šta Gospod naumi ono će ostati.

1 Moj. 37:19, Jest. 9:25, Prop. 7:29, Isa. 14:26, Jev. 6:17

22 Želja čoveku treba da je da čini milost, a bolji je siromah nego laža.

23 Strah je Gospodnji na život; u koga je on, boravi sit, niti ga pohodi zlo.

1 Tim. 4:8

24 Lenjivac krije ruku svoju u nedra, ni k ustima svojim ne prinosi je.

Priče 26:15

25 Udri podsmevača da ludi omudra, i razumnog nakaraj da razume nauku.

26 Sin sramotan i prekoran upropašćuje oca i odgoni mater.

27 Nemoj, sine, slušati nauke koja odvodi od reči razumnih.

Mt. 7:15, Mk. 4:24, Jn. 10:5, Ef. 4:14, 1 Tim. 4:6

28 Nevaljao svedok podsmeva se pravdi, i usta bezbožnika proždiru na nepravdu.

29 Gotovi su podsmevačima sudovi i bezumnicima boj na leđa.

Priče 18:6

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I