Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Mudar sin sluša nastavu oca svog; a podsmevač ne sluša ukore.

1 Sam. 2:25, Priče 9:7

2 Od ploda usta svojih svaki će jesti dobro, a duša nevaljalih ljudi nasilje.

Priče 4:17

3 Ko čuva usta svoja, čuva svoju dušu; ko razvaljuje usne, propada.

Ps. 39:1, Priče 18:21

4 Željna je duša lenjivčeva, ali nema ništa; a duša vrednih ljudi obogatiće se.

5 Na lažnu reč mrzi pravednik; a bezbožnik se mrazi i sramoti.

Rim. 12:9, Kol. 3:9

6 Pravda čuva onog koji hodi bezazleno; a bezbožnost obara grešnika.

Priče 11:3

7 Ima ko se gradi bogat a nema ništa, i ko se gradi siromah a ima veliko blago.

8 Otkup je za život čoveku bogatstvo njegovo, a siromah ne sluša pretnje.

9 Videlo pravedničko svetli se, a žižak bezbožnički ugasiće se.

10 Od oholosti biva samo svađa, a koji primaju savet, u njih je mudrost.

11 Blago koje se taštinom teče umanjuje se, a ko sabira rukom, umnožava.

Priče 20:21

12 Dugo nadanje mori srce, i želja je ispunjena drvo životno.

Priče 13:19

13 Ko prezire reč sam sebi udi; a ko se boji zapovesti, platiće mu se.

2 Dn. 36:16

14 Nauka je mudroga izvor životni da se sačuva prugala smrtnih.

2 Sam. 22:6, Ps. 18:5, Ps. 116:3, Priče 15:24, Priče 16:22

15 Dobar razum daje ljubav, a put je bezakonički hrapav.

1 Dn. 21:13

16 Svaki pametan čovek radi s razumom, a bezuman raznosi bezumlje.

Priče 12:23

17 Glasnik bezbožan pada u zlo, a veran je poslanik lek.

18 Siromaštvo i sramota doći će na onog koji odbacuje nastavu; a ko čuva karanje, proslaviće se.

Priče 15:5

19 Ispunjena je želja slast duši, a bezumnima je mrsko odstupiti oda zla.

Priče 13:12

20 Ko hodi s mudrima postaje mudar, a ko se drži s bezumnicima postaje gori.

1 Car. 22:32, 2 Dn. 10:8, 2 Dn. 18:31

21 Grešnike goni zlo, a pravednicima se vraća dobro.

Ps. 32:10

22 Dobar čovek ostavlja nasledstvo sinovima sinova svojih, a grešnikovo imanje čuva se pravedniku.

Jezd. 9:12, Jov 27:18, Prop. 2:26

23 Izobila hrane ima na njivi siromaškoj, a ima ko propada sa zle uprave.

Priče 12:11

24 Ko žali prut, mrzi na sina svog; a ko ga ljubi, kara ga za vremena.

Priče 19:18, Priče 22:15

25 Pravednik jede, i sita mu je duša; a trbuh bezbožnicima nema dosta.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I