Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ko ljubi nastavu, ljubi znanje; a ko mrzi na ukor, ostaje lud.

2 Dobar čovek dobija ljubav od Gospoda, a čoveka zlikovca osuđuje.

3 Neće se čovek utvrditi bezbožnošću, a koren pravednih neće se pomaći.

4 Vredna je žena venac mužu svom; a koja ga sramoti, ona mu je kao trulež u kostima.

Priče 14:30, Priče 30:23, Priče 31:23, Priče 31:29, 1 Kor. 11:7

5 Misli su pravednih prave, a saveti bezbožnih prevara.

6 Reči bezbožnih vrebaju krv, a pravedne izbavljaju usta njihova.

7 Obaraju se bezbožni da ih nema, a dom pravednih ostaje.

Mt. 7:24

8 Prema razumu svom hvali se čovek; a ko je opaka srca, prezreće se.

1 Sam. 13:13, Priče 1:25, Priče 3:35, Mal. 2:8, Mt. 27:1, Mt. 27:4

9 Ko se snebiva, a ima slugu, bolji je od onog koji se veliča a hleba nema.

10 Pravednik se brine za život svog živinčeta, a u bezbožnika je srce nemilostivo.

5 Moj. 25:4, 2 Sam. 24:14

11 Ko radi svoju zemlju, biće sit hleba; a ko ide za besposlicama, bezuman je.

1 Moj. 3:19, Priče 28:19, Ef. 4:28, 1 Sol. 4:11

12 Bezbožnik želi obranu oda zla, ali koren pravednih daje je.

Ps. 1:3, Lk. 8:15

13 Zlome je zamka u grehu usana njegovih, a pravednik izlazi iz teskobe.

2 Pet. 2:9

14 Od ploda usta svojih siti se čovek dobra, i platu za dela svoja prima čovek.

Priče 13:2, Priče 15:23, Isa. 3:10

15 Bezumniku se čini prav put njegov; ali ko sluša savet, mudar je.

Lk. 18:11

16 Gnev bezumnikov odmah se pozna, ali pametni pokriva sramotu.

Priče 27:3

17 Ko govori istinu, javlja šta je pravo, a lažni svedok prevaru.

18 Ima ko govori kao da mač probada, a jezik je mudrih lek.

Priče 25:18

19 Istinita usta stoje tvrdo doveka, a jezik lažljivi za čas.

Priče 21:28, Zah. 1:5

20 Koji zlo misle, prevara im je u srcu, a radost je onima koji savetuju na mir.

21 Nikakva nesreća neće zadesiti pravednika, a bezbožnici će se napuniti zla.

Rim. 8:28, 1 Sol. 1:6, 2 Pet. 2:9

22 Mrske su Gospodu lažljive usne; a koji rade verno, mili su Mu.

Otk. 22:15

23 Pametan čovek pokriva znanje, a srce bezumnih razglašuje bezumlje.

24 Ruka radljiva gospodariće, a lena će davati danak.

1 Car. 11:28, Priče 10:4

25 Briga u srcu čovečijem obara; a dobra reč razveseljava.

Isa. 50:4

26 Pravedniku je bolje nego bližnjemu njegovom; a bezbožnike zavodi put njihov.

27 Lenjivac neće peći lov svoj, a u vrednog je čoveka dobro dragoceno.

28 Na putu pravde život je, i kuda ide staza njena nema smrti.

5 Moj. 30:15, Mt. 19:17, Rim. 5:21, 2 Kor. 4:17, Otk. 2:7

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I