Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Lažna su merila mrska Gospodu, a prava mera ugodna Mu je.

2 Kad dođe oholost, dođe i sramota; a u smernih je mudrost.

Dan. 4:30

3 Pravedne vodi bezazlenost njihova, a bezakonike satire zloća njihova.

Priče 13:6

4 Neće pomoći bogatstvo u dan gneva, a pravda izbavlja od smrti.

1 Moj. 7:1, Jezek. 7:19, Sof. 1:18

5 Pravda bezazlenoga upravlja put njegov, a bezbožnik pada od svoje bezbožnosti.

Sud. 20:41

6 Pravedne izbavlja pravda njihova, a bezakonici hvataju se u svojoj zloći.

Priče 11:9, Prop. 10:8, 1 Tim. 4:8

7 Kad umire bezbožnik, propada nadanje, i najjače uzdanje propada.

8 Pravednik se izbavlja iz nevolje, a bezbožnik dolazi na njegovo mesto.

9 Licemer kvari ustima bližnjeg svog; ali se pravednici izbavljaju znanjem.

Jov 8:13

10 Dobru pravednih raduje se grad; a kad propadaju bezbožnici, biva pevanje.

Jest. 8:15, Priče 28:12, Priče 29:2

11 Blagoslovima pravednih ljudi podiže se grad, a s usta bezbožničkih raskopava se.

2 Car. 23:35

12 Bezumnik se ruga bližnjemu svom, a razuman čovek ćuti.

13 Opadač tumarajući izdaje tajnu; a ko je verna srca, taji stvar.

14 Gde nema saveta, propada narod, a pomoć je u mnoštvu savetnika.

1 Car. 12:1

15 Zlo prolazi ko se jamči za tuđina; a ko mrzi na jamstvo, bez brige je.

16 Žena mila dobija čast, a silni dobijaju bogatstvo.

17 Milostiv čovek čini dobro duši svojoj, a nemilostiv udi svom telu.

Mt. 25:31

18 Bezbožni radi posao prevaran; a ko seje pravdu, pouzdana mu je plata.

Os. 10:12, Gal. 6:8

19 Ko se drži pravde, na život mu je; a ko ide za zlom, na smrt mu je.

20 Mrski su Gospodu koji su opakog srca; a mili su Mu koji su bezazleni na svom putu.

21 Zao čovek neće ostati bez kara ako i druge uzme u pomoć; a seme pravednih izbaviće se.

2 Sam. 18:7

22 Žena lepa a bez razuma zlatna je brnjica u gubici svinji.

23 Želja je pravednih samo dobro, a očekivanje bezbožnih gnev.

Rim. 2:8

24 Jedan prosipa, i sve više ima; a drugi tvrduje suviše, i sve je siromašniji.

1 Car. 17:16, 2 Kor. 9:6

25 Podašna ruka biva bogatija, i ko napaja, sam će biti napojen.

Mt. 5:7

26 Ko ne da žita, proklinje ga narod, a ko prodaje, blagoslov mu je nad glavom.

1 Moj. 41:56, Jov 29:13, Amos 8:5

27 Ko traži dobro, dobija ljubav; a ko traži zlo, zadesiće ga.

Jest. 7:10, 1 Pet. 3:13

28 Ko se uzda u bogatstvo svoje, propašće; a pravednici će se kao grana zeleneti.

Jer. 17:8, Mk. 10:24, Lk. 12:21, 1 Tim. 6:17

29 Ko zatire kuću svoju, naslediće vetar; i bezumnik će služiti mudrom.

Prop. 5:16

30 Plod je pravednikov drvo životno, i mudri obučava duše.

31 Gle, pravedniku se na zemlji plaća, a kamoli bezbožniku i grešniku?

Jer. 25:29, Lk. 23:31, 1 Pet. 4:17

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I