Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Premudrost sazida sebi kuću, i otesa sedam stupova;

Priče 24:3, Mt. 16:18, Ef. 2:20, 1 Tim. 3:15, Jev. 3:3

2 Pokla stoku svoju, rastvori vino svoje, i postavi sto svoj.

3 Posla devojke svoje, te zove svrh visina gradskih:

Mt. 22:3, Mt. 22:9, Lk. 14:17, Lk. 14:21, Rim. 10:15

4 Ko je lud, neka se uvrati ovamo. I bezumnima veli:

Priče 6:32, Mt. 11:25

5 Hodite, jedite hleba mog, i pijte vino koje sam rastvorila.

Pes. 5:1, Isa. 55:1, Mt. 26:26

6 Ostavite ludost i bićete živi, i idite putem razuma.

Priče 23:19

7 Ko uči podsmevača, prima sramotu; i ko kori bezbožnika, prima rug.

8 Ne karaj podsmevača da ne omrzne na te; karaj mudra, i ljubiće te.

Ps. 141:5, Mt. 7:6

9 Kaži mudrome, i biće još mudriji; pouči pravednog, i znaće više.

Priče 10:14, Mt. 13:12

10 Početak je mudrosti strah Gospodnji, i znanje je svetih stvari razum.

Jov 28:28

11 Jer će se mnom umnožiti dani tvoji i dodaće ti se godine životu.

Priče 10:27

12 Ako budeš mudar, sebi ćeš biti mudar; ako li budeš podsmevač, sam ćeš tegliti.

Jov 35:6

13 Žena bezumna plaha je, luda i ništa ne zna;

Priče 7:11

14 I sedi na vratima od kuće svoje na stolici, na visinama gradskim,

Priče 7:12

15 Te viče one koji prolaze, koji idu pravo svojim putem:

16 Ko je lud? Neka se uvrati ovamo. I bezumnom govori:

17 Voda je kradena slatka, i hleb je sakriven ugodan.

Priče 20:17

18 A on ne zna da su onde mrtvaci i u dubokom grobu da su zvanice njene.

Priče 7:27

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I