Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Sine moj, kad se podjemčiš za prijatelja svog, i daš ruku svoju tuđincu,

1 Moj. 43:9, Jezd. 10:19, Priče 27:13, Jev. 7:22

2 Vezao si se rečima usta svojih, uhvatio si se rečima usta svojih.

3 Zato učini tako, sine moj, i oprosti se, jer si dopao u ruke bližnjemu svom; idi, pripadni, i navali na bližnjeg svog.

4 Ne daj sna očima svojim, ni veđama svojim drema.

Ruta 3:18

5 Otmi se kao srna iz ruke lovcu, i kao ptica iz ruke ptičaru.

6 Idi k mravu, lenjivče, gledaj puteve njegove, i omudraj.

Jov 12:7

7 Nema vođu ni upravitelja ni gospodara;

8 I opet pripravlja leti sebi hranu, zbira uz žetvu piću svoju.

9 Dokle ćeš, lenjivče, ležati? Kad ćeš ustati od sna svog?

10 Dok malo prospavaš, dok malo prodremlješ, dok malo sklopiš ruke da prilegneš,

11 U tom će doći siromaštvo tvoje kao putnik i oskudica tvoja kao oružan čovek.

12 Čovek nevaljao i nitkov hodi sa zlim ustima;

13 Namiguje očima, govori nogama, pokazuje prstima;

Ps. 35:19, Priče 10:10

14 Svaka mu je opačina u srcu, kuje zlo svagda, zameće svađu.

Ps. 36:4, Isa. 32:7, Mih. 2:1, Mt. 26:4

15 Zato će ujedanput doći pogibao njegova, časom će se satrti i neće biti leka.

Jer. 19:11

16 Na ovo šestoro mrzi Gospod, i sedmo je gad duši njegovoj:

17 Oči ponosite, jezik lažljiv i ruke koje prolivaju krv pravu,

Ps. 5:6, Priče 1:11, Priče 12:22, Isa. 1:15, Os. 4:1, Jn. 8:44

18 Srce koje kuje zle misli, noge koje brzo trče na zlo,

1 Moj. 6:5, Isa. 59:7, Rim. 3:15

19 Lažan svedok koji govori laž, i ko zameće svađu među braćom.

Ps. 27:12

20 Čuvaj, sine moj, zapovest oca svog, i ne ostavljaj nauke matere svoje.

Ef. 6:1

21 Priveži ih sebi na srce zasvagda, i sveži ih sebi oko grla.

22 Kuda god pođeš, vodiće te; kad zaspiš, čuvaće te; kad se probudiš, razgovaraće te;

Priče 2:11

23 Jer je zapovest žižak, i nauka je videlo, i put je životni karanje koje poučava;

Ps. 19:8, Jn. 11:9

24 Da te čuvaju od zle žene, od jezika kojim laska žena tuđa.

25 Ne zaželi u srcu svom lepotu njenu, i nemoj da te uhvati veđama svojim.

2 Sam. 11:2, Mt. 5:28

26 Jer sa žene kurve spada čovek na komad hleba, i žena pusta lovi dragocenu dušu.

Sud. 16:8, Priče 29:3, Jezek. 13:18

27 Hoće li ko uzeti ognja u nedra, a haljine da mu se ne upale?

Jov 31:12

28 Hoće li ko hoditi po živom ugljevlju, a nogu da ne ožeže?

29 Tako biva onome koji ide k ženi bližnjeg svog; neće biti bez krivice ko je se god dotakne.

30 Ne sramote lupeža koji ukrade da nasiti dušu svoju, budući gladan;

31 Nego kad ga uhvate plati samosedmo, da sve imanje doma svog.

2 Moj. 22:1, 2 Moj. 22:4

32 Ali ko učini preljubu sa ženom, bezuman je, dušu svoju gubi ko tako čini;

Jov 31:12, Priče 6:29, Jev. 13:4

33 Muke i ruga dopada, i sramota se njegova ne može izbrisati.

34 Jer je ljubavna sumnja žestoka u muža i ne štedi na dan osvete;

35 Ne mari ni za kakav otkup, i ne prima ako ćeš i mnogo darova davati.

Pes. 8:7

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I