Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Priče Solomuna sina Davidovog, cara Izrailjevog,

1 Car. 4:32

2 Da se poznaje mudrost i nastava, da se razumeju reči razumne,

3 Da se prima nastava u razumu, u pravdi, u sudu i u svemu što je pravo,

Priče 2:1

4 Da se daje ludima razboritost, mladićima znanje i pomnjivost.

5 Mudar će slušati i više će znati, i razuman će steći mudrost,

6 Da razume priče i značenje, reči mudrih ljudi i zagonetke njihove.

1 Car. 10:3, Ps. 78:2

7 Početak je mudrosti strah Gospodnji; ludi preziru mudrost i nastavu.

8 Slušaj, sine, nastavu oca svog, i ne ostavljaj nauke matere svoje.

9 Jer će biti venac od milina oko glave tvoje, i grivna na grlu tvom.

10 Sine moj, ako bi te mamili grešnici, ne pristaj;

1 Moj. 39:7, Sud. 16:16, 2 Dn. 18:12, Rim. 16:18, Ef. 5:11

11 Ako bi rekli: Hodi s nama da vrebamo krv, da zasedamo pravome nizašta;

Priče 12:6, Jer. 5:26, Mih. 7:2

12 Proždrećemo ih kao grob žive, i svekolike kao one koji silaze u jamu;

Ps. 28:1

13 Svakojakog blaga dobićemo, napunićemo kuće svoje plena;

14 Bacaćeš žreb svoj s nama; jedan će nam tobolac biti svima;

15 Sine moj, ne idi na put s njima, čuvaj nogu svoju od staze njihove.

Priče 4:14

16 Jer nogama svojim trče na zlo i hite da prolivaju krv.

1 Sam. 19:10, Isa. 59:7

17 Jer se uzalud razapinje mreža na oči svakoj ptici;

18 A oni vrebaju svoju krv i zasedaju svojoj duši.

19 Takvi su putevi svih lakomih na dobitak, koji uzima dušu svojim gospodarima.

2 Car. 5:20, Mih. 2:1, 1 Tim. 6:10

20 Premudrost viče na polju, na ulicama pušta glas svoj;

21 U najvećoj vrevi viče, na vratima, u gradu govori svoje besede;

22 Ludi, dokle ćete ljubiti ludost? I podsmevačima dokle će biti mio podsmeh? I bezumni, dokle će mrzeti na znanje?

Priče 1:29

23 Obratite se na karanje moje; evo, izasuću vam duh svoj, kazaću vam reči svoje.

Joilo 2:28, Jn. 7:37

24 Što zvah, ali ne hteste, pružah ruku svoju, ali niko ne mari,

Isa. 66:4, Jer. 7:13, Zah. 7:11

25 Nego odbaciste svaki savet moj, i karanje moje ne hteste primiti;

Lk. 7:30

26 Zato ću se i ja smejati vašoj nevolji, rugaću se kad dođe čega se bojite;

27 Kad kao pustoš dođe čega se bojite, i pogibao vaša kao oluja kad dođe, kad navali na vas nevolja i muka.

28 Tada će me zvati, ali se neću odazvati; rano će tražiti, ali me neće naći.

Isa. 1:15, Jer. 14:12, Mih. 3:4, Jak. 4:3

29 Jer mrziše na znanje, i strah Gospodnji ne izabraše;

Jov 21:14, Ps. 50:16, Isa. 27:11, Jn. 3:20, Dela 7:51

30 Ne pristaše na moj savet, i preziraše sva karanja moja.

Jer. 36:23

31 Zato će jesti plod od puteva svojih, i nasitiće se saveta svojih.

Isa. 3:11

32 Jer će lude ubiti mir njihov, i bezumne će pogubiti sreća njihova.

33 Ali ko me sluša boraviće bezbrižno, i biće na miru ne bojeći se zla.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I