Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Hvalite Gospoda, jer je slatko pevati Boga našeg, jer Blagome prilikuje hvala.

2 Gospod zida Jerusalim, sabira rasejane sinove Izrailjeve;

5 Moj. 30:3, Isa. 27:13, Jer. 32:37, Jezek. 36:24

3 Isceljuje one koji su skrušenog srca, i leči tuge njihove;

Isa. 61:1, Lk. 4:18

4 Izbraja mnoštvo zvezda, i sve ih zove imenom.

1 Moj. 15:5, Isa. 40:26

5 Velik je Gospod naš i velika je krepost Njegova, i razumu Njegovom nema mere.

1 Dn. 16:25, Naum 1:3

6 Prihvata smerne Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje.

Ps. 146:8

7 Redom pevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našem u gusle.

Ef. 5:20

8 On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava;

Jov 38:26, Jov 38:28, Ps. 104:14

9 Daje stoci piću njenu, i vranićima, koji viču k Njemu.

Jov 39:3, Mt. 6:26, Lk. 12:24

10 Ne mari za silu konjsku, niti su Mu mili kraci čovečiji.

Jov 39:22, Os. 1:7

11 Mili su Gospodu oni koji Ga se boje, koji se uzdaju u milost Njegovu.

12 Slavi, Jerusalime, Gospoda; hvali Boga svog, Sione!

13 Jer On utvrđuje prevornice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi.

14 Ograđuje međe tvoje mirom, nasićava te jedre pšenice.

15 Šalje govor svoj na zemlju, brzo teče reč Njegova.

Jov 37:12, 2 Sol. 3:2

16 Daje sneg kao vunu, sipa inje kao pepeo.

17 Baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom Njegovim ko će ostati?

18 Pošalje reč svoju, i sve se raskravi; dune duhom svojim, i poteku vode.

19 On je javio reč svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izrailju.

5 Moj. 33:4, Mal. 4:4, Rim. 3:2

20 Ovo nije učinio ni jednom drugom narodu, i sudova Njegovih oni ne znaju. Aliluja!

5 Moj. 4:32, Dela 14:16, Rim. 3:1

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I