Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Hvalite ime Gospodnje, hvalite, sluge Gospodnje,

2 Koji stojite u domu Gospodnjem; u dvorima doma Boga našeg.

Lk. 2:37

3 Hvalite Gospoda, jer je dobar Gospod; pojte imenu Njegovom, jer je slatko.

4 Jer Jakova izabra sebi Gospod, Izrailja za dostojanje svoje.

2 Moj. 19:5, 5 Moj. 7:6

5 Jer poznah da je velik Gospod, i Gospod naš svrh svih bogova.

6 Šta god hoće, sve Gospod čini, na nebesima i na zemlji, u morima i u svim bezdanima.

Ps. 95:4

7 Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini usred dažda, izvodi vetar iz staja njegovih.

1 Moj. 2:6, Jov 5:10, Jov 28:25, Jov 38:22, Jer. 10:13, Jer. 51:16, Zah. 10:1

8 On pobi prvence u Misiru od čoveka do živinčeta.

9 Pokaza znake i čudesa usred tebe, Misire, na Faraonu i na svim slugama njegovim.

10 Pobi narode velike, i izgubi careve jake:

4 Moj. 21:24, Avak. 3:6

11 Siona, cara amorejskog i Oga, cara vasanskog, i sva carstva hananska;

Is.N. 12:7

12 I dade zemlju njihovu u dostojanje, u dostojanje Izrailju, narodu svom.

1 Moj. 17:8

13 Gospode! Ime je Tvoje večno; Gospode! Spomen je Tvoj od kolena do kolena.

2 Moj. 3:15

14 Jer će suditi Gospod narodu svom, i na sluge svoje smilovaće se.

5 Moj. 32:36, Amos 7:6

15 Idoli su neznabožački srebro i zlato, delo ruku čovečijih;

16 Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;

17 Uši imaju, a ne čuju; niti ima dihanja u ustima njihovim.

18 Kakvi su oni onakvi su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih.

19 Dome Izrailjev, blagosiljaj Gospoda; dome Aronov, blagosiljaj Gospoda;

20 Dome Levijev, blagosiljaj Gospoda; koji se bojite Gospoda, blagosiljajte Gospoda.

21 Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu! Aliluja!

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I