Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Opomeni se, Gospode, Davida i sve smernosti njegove,

2 Kako se kunuo Gospodu, i zavetovao Bogu Jakovljevom:

3 "Neću ući u šator doma svog, niti ću leći na postelju odra svog;

4 Neću dati sna očima svojim, ni veđama svojim drema;

Ruta 3:18

5 Dok ne nađem mesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevom."

6 Evo, čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađosmo Ga na poljima kirijat-jarimskim.

Is.N. 18:1, 1 Sam. 7:1, 1 Sam. 17:12, 1 Dn. 13:5

7 Uđimo u stan Njegov, poklonimo se podnožju nogu Njegovih.

8 Stani, Gospode, na počivalištu svom, Ti i kovčeg sile Tvoje.

4 Moj. 10:35, 4 Moj. 10:36, 2 Dn. 6:41

9 Sveštenici Tvoji nek se obuku u pravdu, i sveci Tvoji nek se raduju.

Jov 29:14, Isa. 61:10

10 Radi Davida, sluge svog, nemoj odvratiti lica od pomazanika svog.

11 Zakle se Gospod Davidu u istini, od koje neće odstupiti; od poroda tvog posadiću na prestolu tvom.

1 Car. 8:25, 2 Dn. 6:16, Lk. 1:69

12 Ako sinovi tvoji uščuvaju zavet moj i otkrivenja moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi doveka sedeti na prestolu svom.

13 Jer je izabrao Gospod Sion, i omile Mu živeti na njemu.

Ps. 68:16, Agej 1:8

14 Ovo je počivalište moje uvek, ovde ću se naseliti; jer mi je omilelo.

1 Car. 8:13, Ps. 135:21, Mt. 23:21

15 Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasitiću hleba.

16 Sveštenike ću njegove obući u spasenje, i sveti će se njegovi radovati.

2 Dn. 6:41, Os. 12:1

17 Tu ću učiniti da uzraste rog Davidu, postaviću videlo pomazaniku svom.

Ps. 92:10, Jezek. 29:21, Lk. 1:69

18 Neprijatelje ću njegove obući u sramotu; a na njemu će cvetati venac njegov.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I