Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je doveka milost Njegova.

1 Dn. 16:8

2 Neka reče Izrailj da je doveka milost Njegova;

Ps. 115:9

3 Neka reče dom Aronov da je doveka milost Njegova;

4 Neka kažu svi koji se boje Gospoda da je doveka milost Njegova.

5 Iz teskobe povikah ka Gospodu i usliši me, izvede me na prostrano mesto Gospod.

Ps. 18:19

6 Gospod je sa mnom, ne bojim se; šta će mi učiniti čovek?

Rim. 8:31

7 Gospod mi je pomoćnik: slobodno ću gledati u neprijatelje svoje.

Ps. 54:4

8 Bolje je uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na čoveka;

Ps. 62:8, Isa. 2:22, Jer. 17:5, Jer. 17:7

9 Bolje je uzdati se u Gospoda negoli se oslanjati na knezove.

Ps. 146:3, Isa. 30:2

10 Svi me narodi opkoliše; ali ih u ime Gospodnje razbih.

Sud. 16:2

11 Optekoše, opkoliše me; ali ih u ime Gospodnje razbih.

Ps. 88:17

12 Opkoliše me kao pčele saće, i ugasiše se kao oganj u trnju: u ime ih Gospodnje razbih.

5 Moj. 1:44, Ps. 101:8, Prop. 7:6

13 Otisnuo si me da padnem, ali me Gospod prihvati.

14 Gospod je hvala moja i pesma; On mi posta Spasitelj.

2 Moj. 15:2

15 Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim: "Desnica Gospodnja daje silu;

16 Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica Gospodnja daje silu."

2 Moj. 15:6

17 Neću umreti, nego ću živ biti, i kazivati dela Gospodnja.

Ps. 6:5, Ps. 73:28, Isa. 38:19

18 Karajući pokara me Gospod; ali me smrti ne dade.

Priče 3:11, 1 Kor. 11:32

19 Otvorite mi vrata od pravde, ući ću na njih, slaviću Gospoda.

Ps. 24:7, Isa. 26:2

20 "Evo vrata Gospodnja, na koja ulaze pravednici!"

Ps. 24:7, Isa. 35:8

21 Hvalim Te, što si me uslišio, i postao mi Spasitelj.

22 Kamen koji odbaciše zidari, posta glava od ugla.

Zah. 4:7, Mt. 21:42, Mk. 12:10, Ef. 2:20, 1 Pet. 2:4, 1 Pet. 2:7

23 To bi od Gospoda i divno je u našim očima.

Jov 5:9, Zah. 8:6

24 Evo dan, koji stvori Gospod! Radujmo se i veselimo se u nj!

2 Kor. 6:2

25 O Gospode, pomozi! O Gospode, daj da bude u napredak!

Mt. 21:8

26 Blagosloven koji ide u ime Gospodnje! Blagosiljamo vas iz doma Gospodnjeg.

Zah. 4:7, Mt. 21:9, Mk. 11:9, Lk. 19:38, Jn. 12:13

27 Gospod je Bog krepak, i On nas obasja; žrtvu prazničnu, vezanu vrpcama, vodite k rogovima žrtveniku.

Jest. 8:16, Mih. 7:9, Mal. 4:2

28 Ti si Bog moj, Tebe hvalim, Bože moj, Tebe uzvišujem.

2 Moj. 15:2, Isa. 25:1

29 Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je milost Njegova doveka.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I