Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Bože, slavo moja, nemoj ćutati,

Ps. 83:1

2 Jer se usta bezbožnička i usta lukava na me otvoriše; govore sa mnom jezikom lažljivim.

3 Rečima zlobnim sa svih strana gone me, i oružaju se na me nizašta.

1 Sam. 19:4, Ps. 17:10, Ps. 35:7, Ps. 35:20, Jn. 15:25

4 Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim.

5 Vraćaju mi zlo za dobro, i mržnju za ljubav moju.

Ps. 38:20

6 Postavi nad njim starešinu bezbožnika, i protivnik neka mu stane s desne strane.

7 Kad se stane suditi, neka izađe kriv, i molitva njegova neka bude greh.

Priče 28:9

8 Neka budu dani njegovi kratki, i vlast njegovu neka dobije drugi.

Dela 1:20

9 Deca njegova nek budu sirote, i žena njegova udovica.

2 Moj. 22:24, Jer. 18:21

10 Deca njegova nek se potucaju i prose, i neka traže hleba izvan svojih pustolina.

1 Moj. 4:12

11 Neka mu uzme dužnik sve što ima, i neka razgrabe tuđini muku njegovu.

Jov 18:9

12 Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, ni ko bi se smilovao na sirote njegove.

13 Nasleđe njegovo nek se zatre, u drugom kolenu neka pogine ime njihovo.

Ps. 37:28, Priče 10:7

14 Bezakonje starih njegovih nek se spomene u Gospoda, i greh matere njegove nek se ne izbriše.

2 Moj. 20:5, Nem. 4:5, Ps. 69:27

15 Neka budu svagda pred Gospodom, i On neka istrebi spomen njihov na zemlji;

Jov 18:17

16 Zato što se nije sećao činiti milost, nego je gonio čoveka ništeg i ubogog, i tužnom u srcu tražio smrt.

17 Ljubio je kletvu, neka ga i stigne; nije mario za blagoslov, neka i otide od njega.

18 Nek se obuče u kletvu kao u haljinu, i ona nek uđe u njega kao voda, i kao ulje u kosti njegove.

4 Moj. 5:22

19 Nek mu ona bude kao haljina, u koju se oblači, i kao pojas, kojim se svagda paše.

20 Takva plata nek bude od Gospoda onima koji me nenavide, i koji govore zlo na dušu moju.

21 A meni, Gospode, Gospode, učini šta priliči imenu Tvom. Ti si dobar, milošću svojom izbavi me.

22 Jer sam nevoljan i ništ, i srce je moje ranjeno u meni.

23 Nestaje me kao sena, kad se odmiče; teraju me kao skakavce.

24 Kolena moja iznemogoše od posta, i telo moje omrša.

Jev. 12:12

25 Postadoh podsmeh njima; videći me mašu glavom svojom.

Jov 16:4, Ps. 22:17, Ps. 44:14, Isa. 37:22, Mt. 27:39

26 Pomozi mi, Gospode, Bože moj, spasi me po milosti svojoj.

Ps. 51:1

27 Neka poznaju da je ovo Tvoja ruka, i Ti, Gospode, da si ovo učinio.

Jov 37:7

28 Oni kunu, a Ti blagoslovi; ustaju, ali nek se postide, i sluga se Tvoj obraduje.

4 Moj. 22:12, Isa. 65:14

29 Nek se protivnici moji obuku u sramotu, i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim.

30 Hvaliću Gospoda veoma ustima svojim, i usred mnogih slaviću Ga,

31 Jer stoji s desne strane ubogome, da bi ga spasao od onih koji osuđuju dušu njegovu.

Zah. 3:2

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I