Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Hvalite Gospoda, jer je dobar; jer je doveka milost Njegova.

Mt. 19:17

2 Tako neka kažu koje je izbavio Gospod, koje je izbavio iz ruke neprijateljeve,

3 Skupio ih iz zemalja, od istoka i zapada, od severa i mora.

Ps. 106:47, Isa. 49:12, Jer. 29:14, Jezek. 39:27

4 Lutaše po pustinji gde se ne živi, puta gradu naseljenom ne nahodiše;

Ps. 107:36

5 Behu gladni i žedni, i duša njihova iznemagaše u njima;

6 Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj; i izbavi ih iz nevolje njihove.

Ps. 25:17, Ps. 50:16, Isa. 41:17, Jer. 29:12, Os. 5:15

7 I izvede ih na prav put, koji ide u grad naseljeni.

Jezd. 8:21, Isa. 63:12

8 Neka hvale Gospoda za milost Njegovu, i za čudesa Njegova radi sinova ljudskih!

9 Jer siti dušu taštu, i dušu gladnu puni dobra.

Ps. 34:10, Isa. 55:1, Mt. 5:6, Lk. 1:53

10 Sedeše u tami i u senu smrtnom, okovani u tugu i u gvožđe;

Jov 36:8

11 Jer ne slušaše reči Božijih, i ne mariše za volju Višnjeg.

Ps. 73:24, Plač 3:42, Lk. 7:30, Dela 20:27

12 On poništi srce njihovo stradanjem; spotakoše se, i ne beše koga da pomogne.

Isa. 12:2

13 Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj, i izbavi ih iz nevolje njihove;

14 Izvede ih iz tame i sena smrtnog, i raskide okove njihove.

Ps. 146:7, Dela 12:7

15 Neka hvale Gospoda za milost Njegovu, i za čudesa Njegova radi sinova ljudskih!

16 Jer razbi vrata bronzana, i prevornice gvozdene slomi.

Isa. 45:2

17 Bezumnici stradaše za nevaljale puteve svoje, i za nepravde svoje.

Ps. 14:1, Priče 1:22, Plač 3:39

18 Svako se jelo gadilo duši njihovoj, i dođoše do vrata smrtnih.

19 Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj, i izbavi ih iz nevolje njihove.

20 Posla reč svoju i isceli ih, i izbavi ih iz groba njihovog.

4 Moj. 21:8, 2 Car. 20:4, Mt. 8:8

21 Neka hvale Gospoda za milost Njegovu, i za čudesa Njegova radi sinova ljudskih!

22 I neka prinesu žrtvu za hvalu, i kazuju dela Njegova u pesmama!

3 Moj. 7:12, Ps. 50:14, Jev. 13:15

23 Koji plove po moru na korabljima, i rade na velikim vodama,

24 Oni su videli dela Gospodnja, i čudesa Njegova u dubini.

25 Kaže, i diže se silan vetar, i ustaju vali na njemu,

26 Dižu se do nebesa i spuštaju do bezdana: duša se njihova u nevolji razliva;

Ps. 22:14, Isa. 13:7, Naum 2:10

27 Posrću i ljuljaju se kao pijani; sve mudrosti njihove nestaje.

Jov 12:25

28 Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj, i izvede ih iz nevolje njihove.

Jona 1:6

29 On obraća vetar u tišinu, i vali njihovi umuknu.

Ps. 65:7, Isa. 50:2, Mt. 8:26, Mk. 4:39

30 Vesele se kad se stišaju, i vodi ih u pristanište koje žele.

31 Neka hvale Gospoda za milost Njegovu, i za čudesa Njegova radi sinova ljudskih!

32 Neka Ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starešinskoj slave Ga!

33 On pretvara reke u pustinju, i izvore vodene u suhotu,

1 Car. 17:1, Isa. 34:9, Jezek. 30:12, Joilo 1:20, Naum 1:4

34 Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onih koji žive na njoj.

1 Moj. 13:10

35 On pretvara pustinju u jezera, i suvu zemlju u izvore vodene,

Jov 38:26, Ps. 104:10, Isa. 41:18

36 I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje;

Dela 17:26

37 Seju polja, sade vinograde i sabiraju letinu.

38 Blagosilja ih i množe se jako, i stoke im ne umanjuje.

1 Moj. 12:2

39 Pre ih beše malo, padahu od zla i nevolje, što ih stizaše.

2 Car. 10:32, Jezek. 5:11

40 On sipa sramotu na knezove, i ostavlja ih da lutaju po pustinji gde nema puteva.

4 Moj. 14:33, Is.N. 10:24, Jov 12:21, Jov 12:24, Jov 21:28

41 On izvlači ubogoga iz nevolje, i plemena množi kao stado.

1 Sam. 2:8, 2 Sam. 7:8, Jov 8:7

42 Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja.

Jov 5:16, Jov 22:19, Priče 10:11

43 Ko je mudar, neka zapamti ovo, i neka poznaju milosti Gospodnje.

Jer. 9:12, Dan. 12:10

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I