Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je doveka milost Njegova.

Isa. 63:7, Mt. 19:17

2 Ko će iskazati silu Gospodnju? Ispričati svu slavu Njegovu?

Ps. 9:14, Ps. 40:5

3 Blago onima koji drže istinu i tvore pravo svagda!

Ps. 15:2, Jer. 22:15, Mt. 22:37, Dela 24:16, Gal. 6:9

4 Opomeni me se, Gospode, po svojoj milosti k narodu svom; pohodi me pomoću svojom,

5 Da bih video u dobru izabrane Tvoje, veselio se u veselju naroda Tvog, hvalio se zajedno s nasledstvom Tvojim.

6 Zgrešismo s ocima svojim, postasmo krivci, bezakonici.

3 Moj. 26:40, 1 Car. 8:47, Dan. 9:5, Zah. 1:4

7 Oci naši u Misiru ne razumeše čudesa Tvojih, ne opominjaše se velikih milosti Tvojih, i vikaše kraj mora, kraj Crvenog Mora.

8 Ali im On pomože imena svog radi, da bi pokazao silu svoju.

Is.N. 7:9, Ps. 143:11, Jer. 14:7, Jer. 14:21, Jezek. 36:22

9 Zapreti Crvenom Moru, i presahnu; i prevede ih preko bezdane kao preko pustinje;

2 Moj. 14:21, Ps. 104:7, Isa. 63:11, Naum 1:4

10 I sačuva ih od ruke nenavidnikove, i izbavi ih iz ruke neprijateljeve.

11 Pokri voda neprijatelje njihove, nijedan od njih ne osta.

12 Tada verovaše rečima Njegovim, i pevaše Mu hvalu.

13 Ali brzo zaboraviše dela Njegova, i ne počekaše volje Njegove.

14 Polakomiše se u pustinji, i stadoše kušati Boga u zemlji gde se ne živi.

15 On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu.

Isa. 10:16

16 Pozavideše Mojsiju i Aronu, kog beše Gospod osvetio.

4 Moj. 16:1

17 Rasede se zemlja, i proždre Datana i zatrpa četu Avironovu.

18 I spali oganj četu njihovu, i plamen sažeže bezbožnike.

19 Načiniše tele kod Horiva, i klanjahu se kipu.

2 Moj. 32:4

20 Menjahu slavu svoju na priliku vola, koji jede travu.

Jer. 2:11, Dan. 4:25, Rim. 1:23

21 Zaboraviše Boga, Spasitelja svog, koji je učinio velika dela u Misiru,

22 Divna u zemlji Hamovoj, strašna na Crvenom Moru.

23 I htede ih istrebiti, da Mojsije izabranik Njegov ne stade kao u raselini pred Njim, i ne odvrati jarost Njegovu da ih ne istrebi.

2 Moj. 32:10, 4 Moj. 14:13, 5 Moj. 9:19, Jezek. 13:5, Jezek. 20:13, Jezek. 22:30

24 Posle ne mariše za zemlju željenu, ne verovaše reči Njegovoj.

4 Moj. 14:31, Jev. 3:18

25 Pobuniše se u šatorima svojim, ne slušaše glas Gospodnji.

26 I On podiže ruku svoju na njih, da ih pobije u pustinji,

27 Da pobije pleme njihovo među narodima, i raseje ih po zemljama.

28 I pristaše za Velfegorom, i jedoše prineseno na žrtvu mrtvima.

4 Moj. 25:2, 5 Moj. 4:3, Os. 9:10, Otk. 2:14

29 I rasrdiše Boga delima svojim, i udari u njih pogibao.

30 I ustade Fines, i umilostivi, i prestade pogibao.

31 I to mu se primi u pravdu, od kolena do kolena doveka.

32 I razgneviše Boga na vodi Merivi, i Mojsije postrada njih radi;

5 Moj. 1:37

33 Jer dotužiše duhu njegovom, i pogreši ustima svojim.

4 Moj. 20:10, Jak. 3:2

34 Ne istrebiše narode, za koje im je Gospod rekao;

4 Moj. 33:55, 5 Moj. 7:2, Sud. 1:21, Sud. 2:2

35 Nego se pomešaše s neznabošcima, i naučiše dela njihova.

Sud. 3:5, Isa. 2:6

36 Stadoše služiti idolima njihovim, i oni im biše zamka.

2 Moj. 23:33, 5 Moj. 7:10, Sud. 2:12, 2 Car. 17:8, 2 Dn. 33:2

37 Sinove svoje i kćeri svoje prinosiše na žrtvu đavolima.

5 Moj. 12:30, Isa. 57:5, Jezek. 16:20

38 Prolivaše krv pravu; krv sinova svojih i kćeri svojih, koje prinošahu na žrtvu idolima hananskim, i oskvrni se zemlja krvnim delima.

4 Moj. 35:33

39 Oskvrniše sebe delima svojim, i činiše preljubu postupanjem svojim.

40 I planu gnev Gospodnji na narod Njegov, i omrznu Mu deo Njegov.

41 I predade ih u ruke neznabožačke, i nenavidnici njihovi stadoše gospodariti nad njima.

Sud. 2:14, Nem. 9:27, Jezek. 11:9

42 Dosađivaše im neprijatelji njihovi, i oni biše pokoreni pod vlast njihovu.

43 Mnogo ih je puta izbavljao, ali Ga oni srdiše namerama svojim, i biše poništeni za bezakonje svoje.

44 Ali On pogleda na nevolju njihovu, čuvši tužnjavu njihovu,

Sud. 10:10

45 I opomenu se zaveta svog s njima, i pokaja se po velikoj milosti svojoj;

3 Moj. 26:41, Ps. 135:14, Plač 3:32

46 I učini, te ih stadoše žaliti svi koji ih behu zarobili.

Jezd. 9:9, Jer. 42:12, Dan. 1:9

47 Spasi nas, Gospode Bože naš, i pokupi nas iz neznabožaca, da slavimo sveto ime Tvoje, da se hvalimo Tvojom slavom!

Ps. 92:4, Lk. 1:74, 2 Kor. 5:15

48 Blagosloven Gospod Bog Izrailjev od veka i doveka! I sav narod neka kaže: Amin! Aliluja!

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I