Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Hvalite Gospoda; glasite ime Njegovo; javljajte po narodima dela Njegova.

Isa. 12:4

2 Pevajte Mu i slavite Ga; kazujte sva čudesa Njegova.

3 Hvalite se svetim imenom Njegovim; nek se veseli srce onih koji traže Gospoda.

4 Tražite Gospoda i silu Njegovu, tražite lice Njegovo bez prestanka.

Ps. 27:8

5 Pamtite čudesa Njegova koja je učinio, znake Njegove i sudove usta Njegovih.

5 Moj. 8:2

6 Seme Avramovo sluge su Njegove, sinovi Jakovljevi izabrani Njegovi.

7 On je Gospod Bog naš, po svoj su zemlji sudovi Njegovi.

Isa. 26:9

8 Pamti uvek zavet svoj, reč, koju je dao na hiljadu kolena.

Lk. 1:72

9 Šta je zavetovao Avramu, i za šta se kleo Isaku.

1 Moj. 17:2, 1 Moj. 22:16, 1 Moj. 26:3, Ps. 111:5, Dan. 9:4, Lk. 1:73, Jev. 6:17

10 To je postavio Jakovu za zakon, i Izrailju za zavet večni,

11 Govoreći: Tebi ću dati zemlju hanansku u nasledni deo.

1 Moj. 15:18

12 Tada ih još beše malo na broj, beše ih malo, i behu došljaci.

1 Moj. 17:8, 1 Moj. 34:30, 5 Moj. 7:7, Priče 14:28, Jev. 11:9

13 Iđahu od naroda do naroda, iz jednog carstva k drugom plemenu.

14 Ne dade nikome da im naudi, i karaše za njih careve:

1 Moj. 12:17, 1 Moj. 35:5

15 "Ne dirajte u pomazanike moje, i prorocima mojim ne činite zla."

16 I pusti glad na onu zemlju; i potre sav hleb što je za hranu.

1 Moj. 41:54, 3 Moj. 26:26, 2 Car. 8:1, Jezek. 38:21

17 Posla pred njima čoveka; u roblje prodan bi Josif.

1 Moj. 37:28, 1 Moj. 45:5

18 Okovima stegoše noge njegove, gvožđe tištaše dušu njegovu,

1 Moj. 40:15

19 Dok se steče reč njegova, i reč Gospodnja proslavi ga.

20 Posla car i odreši ga; gospodar nad narodima, i pusti ga.

21 Postavi ga gospodarem nad domom svojim, i zapovednikom nad svim što imaše.

1 Moj. 41:44

22 Da vlada nad knezovima njegovim po svojoj volji, i starešine njegove urazumljuje.

1 Moj. 41:44

23 Tada dođe Izrailj u Misir, i Jakov se preseli u zemlju Hamovu.

1 Moj. 46:6

24 I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačeg od neprijatelja njegovih.

2 Moj. 1:7, 2 Moj. 1:9, 5 Moj. 26:5, Dela 7:17

25 Prevrnu se srce njihovo te omrznuše na narod Njegov, i činiše lukavstvo slugama Njegovim.

26 Posla Mojsija, slugu svog, Arona izabranika svog.

2 Moj. 3:10, 4 Moj. 16:5

27 Pokazaše među njima čudotvornu silu Njegovu i znake Njegove u zemlji Hamovoj.

28 Pusti mrak i zamrači, i ne protiviše se reči Njegovoj.

Ps. 99:7

29 Pretvori vodu njihovu u krv, i pomori ribu njihovu.

Ps. 78:44

30 Provre zemlja njihova žabama, i kleti careva njihovih.

2 Moj. 8:3

31 Reče, i dođoše bubine, uši po svim krajevima njihovim.

32 Mesto dažda posla na njih grad, živi oganj na zemlju njihovu.

33 I pobi čokote njihove i smokve njihove, i potre drveta u krajevima njihovim.

2 Moj. 9:25

34 Reče, i dođoše skakavci i gusenice nebrojene;

35 I izjedoše svu travu po zemlji njihovoj, i pojedoše rod u polju njihovu.

36 I pobi sve prvence u zemlji njihovoj, prvine svakog truda njihovog.

1 Moj. 49:3, 2 Moj. 11:5

37 Izvede Izrailjce sa srebrom i zlatom, i ne beše sustala u plemenima njihovim.

38 Obradova se Misir izlasku njihovom, jer strah njihov beše na nj pao.

2 Moj. 12:32

39 Razastre im oblak za pokrivač, i oganj da svetli noću.

2 Moj. 13:21, Nem. 9:12

40 Moliše, i posla im prepelice, i hlebom ih nebeskim hrani.

2 Moj. 16:12

41 Otvori kamen i proteče voda, reke protekoše po suvoj pustinji.

2 Moj. 17:6, Nem. 9:15, Isa. 48:21, 1 Kor. 10:4

42 Jer se opominjaše svete reči svoje k Avramu, sluzi svom.

1 Moj. 15:14

43 I izvede narod svoj u radosti, izbrane svoje u veselju.

44 I dade im zemlju naroda i trud tuđinaca u nasledstvo.

5 Moj. 6:10, Is.N. 13:7

45 Da bi čuvali zapovesti Njegove, i zakone Njegove pazili. Aliluja.

5 Moj. 4:1

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I