Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda! Gospode, Bože moj, velik si veoma, obukao si se u veličanstvo i krasotu.

2 Obukao si svetlost kao haljinu, razapeo nebo kao šator;

3 Vodom si pokrio dvorove svoje, oblake načinio si da su Ti kola, ideš na krilima vetrenim.

2 Sam. 22:11, Ps. 18:10, Ps. 68:33, Isa. 19:1, Amos 9:6, Naum 1:3

4 Činiš vetrove da su Ti anđeli, plamen ognjeni da su Ti sluge.

Ps. 103:21, Jezek. 1:13, Zah. 6:5, Jev. 1:7

5 Utvrdio si zemlju na temeljima njenim, da se ne pomesti na vek veka.

Jov 38:4, Priče 8:29, Prop. 1:4

6 Bezdanom kao haljinom odenuo si je; na gorama stoje vode.

1 Moj. 7:19

7 Od pretnje Tvoje beže, od gromovnog glasa Tvog teku.

8 Izlaze na gore i silaze u doline, na mesto koje si im utvrdio.

Jov 38:10

9 Postavio si među, preko koje ne prelaze, i ne vraćaju se da pokriju zemlju.

1 Moj. 9:11, Jov 26:10, Ps. 33:7, Jer. 5:22

10 Izveo si izvore po dolinama, između gora teku vode.

11 Napajaju sve zveri poljske; divlji magarci gase žeđ svoju.

Jov 39:8

12 Na njima ptice nebeske žive; kroz grane razleže se glas njihov.

13 Napajaš gore s visina svojih, plodovima dela Tvojih siti se zemlja.

Ps. 147:8

14 Daješ te raste trava stoci, i zelen na korist čoveku, da bi izvadio hleb iz zemlje.

1 Moj. 1:29, 1 Moj. 2:5, 5 Moj. 11:15, Jov 28:5, Ps. 136:25, Ps. 147:8, 1 Kor. 15:38

15 I vino veseli srce čoveku, i lice se svetli od ulja, i hleb srce čoveku krepi.

Sud. 9:9, Sud. 9:13, Priče 31:6, Prop. 10:19, Jer. 31:12, Mk. 14:23, Jn. 2:9

16 Site se drveta Božija, kedri livanski, koje si posadio.

4 Moj. 24:6, Ps. 29:5

17 Na njima ptice viju gnezda; stanak je rodin na jelama.

18 Gore visoke divokozama, kamen je utočište zečevima.

Priče 30:26

19 Stvorio si mesec da pokazuje vremena, sunce poznaje zapad svoj.

1 Moj. 1:14, Jov 38:12, Jer. 33:20, Jer. 33:25

20 Stereš tamu, i biva noć, po kojoj izlazi sve zverje šumsko;

Isa. 45:7

21 Lavovi riču za plenom, i traže od Boga hrane sebi.

Jov 39:1

22 Sunce grane, i oni se sakrivaju i ležu u lože svoje.

23 Izlazi čovek na posao svoj, i na rad svoj do večera.

1 Moj. 3:19, Sud. 19:16

24 Kako je mnogo dela Tvojih, Gospode! Sve si premudro stvorio; puna je zemlja blaga Tvog.

1 Moj. 1:20, 1 Moj. 1:31

25 Gle, more veliko i široko, tu gmižu bez broja, životinja mala i velika;

26 Tu lađe plove, krokodil, kog si stvorio da se igra po njemu.

1 Moj. 7:18, Jov 40:15, Jov 40:20, Ps. 74:13

27 Sve Tebe čeka, da im daješ piću na vreme.

Rim. 11:36

28 Daješ im, primaju; otvoriš ruku svoju, site se dobra.

29 Odvratiš lice svoje, žaloste se; uzmeš im duh, ginu, i u prah svoj vraćaju se.

Jov 34:14, Prop. 12:7

30 Pošalješ duh svoj, postaju, i ponavljaš lice zemlji.

Isa. 32:15, Jezek. 37:5

31 Slava Gospodu uvek; nek se veseli Gospod za dela svoja!

32 On pogleda na zemlju, i ona se trese; dotakne se gora, i dime se.

Ps. 144:5, Avak. 3:10

33 Pevaću Gospodu za života svog; hvaliću Boga svog dok sam god.

Isa. 38:20

34 Neka Mu bude mila beseda moja! Veseliću se o Gospodu.

35 Neka nestane grešnika sa zemlje, i bezbožnika neka ne bude više! Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda! Aliluja!

Priče 2:22

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I