Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i sve što je u meni sveto ime Njegovo.

2 Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i ne zaboravljaj nijedno dobro što ti je učinio.

3 On ti prašta sve grehe i isceljuje sve bolesti tvoje;

2 Moj. 15:26, Isa. 33:24, Jer. 17:14, Mt. 9:2, Mk. 2:5, Lk. 7:47

4 Izbavlja od groba život tvoj, venčava te dobrotom i milošću;

5 Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao u orla mladost tvoja.

Ps. 24:2

6 Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini.

7 Pokaza puteve svoje Mojsiju, sinovima Izrailjevim dela svoja.

Ps. 147:19

8 Milostiv je i dobar Gospod, spor na gnev i veoma blag.

2 Moj. 34:6, 4 Moj. 14:18, 5 Moj. 5:10, 2 Sam. 24:14

9 Ne gnevi se jednako, niti se doveka srdi.

Ps. 30:5, Isa. 57:16, Jer. 3:5, Mih. 7:18, Zah. 8:11

10 Ne postupa s nama po gresima našim, niti nam vraća po nepravdama našim.

Jezd. 9:13

11 Nego koliko je nebo visoko od zemlje, tolika je milost Njegova k onima koji Ga se boje.

12 Koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od nas bezakonja naša.

Isa. 43:25, Ef. 1:7

13 Kako otac žali sinove, tako Gospod žali one koji Ga se boje.

5 Moj. 8:5, Isa. 63:15, Mal. 3:17

14 Jer zna građu našu, opominje se da smo prah.

15 Dani su čovečiji kao trava; kao cvet u polju, tako cveta.

16 Dune vetar na nj, i nestane ga, niti će ga više poznati mesto njegovo.

17 Ali milost Gospodnja ostaje od veka i doveka na onima koji Ga se boje, i pravda Njegova na sinovima sinova,

2 Moj. 20:6, Ps. 25:6, Ps. 89:2

18 Koji drže zavet Njegov, i pamte zapovesti Njegove, da ih izvršuju.

5 Moj. 7:9, Ps. 119:52

19 Gospod na nebesima postavi presto svoj, i carstvo Njegovo svim vlada.

Ps. 47:2

20 Blagosiljajte Gospoda anđeli Njegovi, koji ste silni krepošću, izvršujete reč Njegovu slušajući glas reči Njegove.

Mt. 6:10

21 Blagosiljajte Gospoda sve vojske Njegove, sluge Njegove, koje tvorite volju Njegovu.

1 Moj. 32:2, Dan. 7:9

22 Blagosiljajte Gospoda sva dela Njegova, po svim mestima vlade Njegove! Blagosiljaj, dušo moja Gospoda!

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I