Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospode! Čuj molitvu moju, i vika moja nek izađe preda Te.

2 Nemoj odvratiti lice svoje od mene; u dan kad sam u nevolji prigni k meni uho svoje, u dan kad Te prizivam, pohitaj, usliši me.

3 Jer prođoše kao dim dani moji, kosti moje kao topionica ogoreše.

Ps. 38:7, Plač 1:13, Jak. 4:14

4 Pokošeno je kao trava i posahlo srce moje, da zaboravih jesti hleb svoj.

5 Od uzdisanja mog prionu kost moja za meso moje.

Jov 33:21, Plač 4:8

6 Postadoh kao gem u pustinji; ja sam kao sova na zidinama.

Isa. 34:11, Sof. 2:14

7 Ne spavam, i sedim kao ptica bez druga na krovu.

8 Svaki dan ruže me neprijatelji moji, i koji su se pomamili na mene, mnom se uklinju.

Dela 23:12

9 Jedem pepeo kao hleb, i piće svoje rastvaram suzama.

10 Od gneva Tvog i srdnje Tvoje; jer podigavši me bacio si me.

Ps. 30:7

11 Dani su moji kao sen, koji prolazi, i ja kao trava osuših se.

Ps. 109:23, Jak. 1:10

12 A Ti, Gospode, ostaješ doveka, i spomen Tvoj od kolena do kolena.

1 Tim. 6:16

13 Ti ćeš ustati, smilovaćeš se na Sion, jer je vreme smilovati se na nj, jer je došlo vreme;

Isa. 40:2

14 Jer slugama Tvojim omile i kamenje njegovo, i prah njegov žale.

Ps. 111:2, Dan. 9:2

15 Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjeg, i svi carevi zemaljski slave Njegove;

1 Car. 8:43, Ps. 138:4, Ps. 148:11

16 Jer će Gospod sazidati Sion, i javiti se u slavi svojoj;

Isa. 60:1

17 Pogledaće na molitvu onih koji nemaju pomoći, i neće se oglušiti molbe njihove.

Nem. 2:8, Ps. 22:24

18 Napisaće se ovo potonjem rodu, i narod nanovo stvoren hvaliće Gospoda.

Ps. 22:31, Ps. 78:6, Isa. 43:21, Rim. 15:4, 1 Kor. 10:11

19 Što je prinikao sa svete visine svoje, Gospod pogledao s neba na zemlju.

5 Moj. 26:15, Ps. 14:2, Ps. 148:1

20 Da čuje uzdisanje sužnjevo, i odreši sinove smrtne;

21 Da bi kazivali na Sionu ime Gospodnje i hvalu Njegovu u Jerusalimu,

22 Kad se skupe narodi i carstva da služe Gospodu.

Ps. 47:9, Os. 1:11

23 Strošio je na putu krepost moju, skratio dane moje.

Ps. 89:45

24 Rekoh: Bože moj! Nemoj me uzeti u polovini dana mojih. Tvoje su godine od kolena do kolena.

Ps. 90:2, Ps. 102:27, Isa. 38:10, Avak. 1:12, Otk. 1:4, Otk. 1:8

25 Davno si postavio zemlju, i nebesa su delo ruku Tvojih.

1 Moj. 1:1, 2 Moj. 20:11, Jov 38:4, Jev. 1:10

26 To će proći, a Ti ćeš ostati; sve će to kao haljina ovetšati, kao haljinu promenićeš ih i promeniće se.

Isa. 66:22, Rim. 8:20, 2 Pet. 3:7

27 Ali Ti si taj isti i godine Tvoje neće isteći.

Mal. 3:6

28 Sinovi će sluga Tvojih živeti, i seme će se njihovo utvrditi pred licem Tvojim.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I