Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Bože od osvete, Gospode, Bože od osvete, pokaži se!

2 Podigni se, sudijo zemaljski, podaj zaslugu oholima.

1 Moj. 18:25

3 Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti?

Jov 20:5, Ps. 13:2

4 Ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje.

Juda 1:15

5 Gaze narod Tvoj, Gospode, i dostojanje Tvoje muče.

6 Udovicu i došljaka ubijaju, i sirote more.

7 I govore: Neće videti Gospod, i neće doznati Bog Jakovljev.

8 Orazumite se, preludi ljudi! Budale! Kad ćete biti pametni?

9 Koji je stvorio uho, zar ne čuje? I koji je oko načinio, zar ne vidi?

2 Moj. 4:11, Priče 20:12

10 Zar neće obličiti koji narode urazumljuje, koji uči čoveka da zna?

Jov 35:11, Isa. 2:3, Isa. 28:26, Jn. 6:45

11 Gospod zna misli ljudima kako su ništave.

1 Kor. 3:20

12 Blago čoveku koga Ti, Gospode, urazumljuješ, i zakonom svojim učiš;

Jov 5:17, Priče 3:11, 1 Kor. 11:32

13 Da bi mu dao mir u zle dane, dok se iskopa jama bezbožniku.

14 Jer neće odbaciti Gospod narod svoj, i dostojanje svoje neće ostaviti.

5 Moj. 31:6, 1 Sam. 12:22, 1 Car. 6:13, Jer. 31:37, Plač 3:31

15 Jer će se sud vratiti na pravdu, u njega će naći svi pravog srca.

16 Ko će ustati za mene suprot zlima? Ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje?

17 Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gde se ćuti.

18 Kad kažem: Drhće mi noga, milost Tvoja, Gospode, prihvata me.

Ps. 73:2

19 Kad se umnože brige u srcu mom, utehe Tvoje razgovaraju dušu moju.

20 Eda li će se blizu Tebe stati presto krvnički, i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu?

Ps. 58:2, Isa. 10:1, Amos 6:3, 2 Kor. 6:14

21 Spremaju se na dušu pravednikovu, i krv pravu okrivljuju.

2 Moj. 23:7, Priče 17:15, Dan. 6:15, Mt. 27:1

22 Ali je Gospod moje pristanište, i Bog je moj tvrdo utočište moje.

23 On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrebiće ih, istrebiće ih Gospod, Bog naš.

Ps. 18:40, Priče 2:22

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I