Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Koji živi u zaklonu Višnjeg, u senu Svemogućeg počiva.

Ps. 90:1

2 Govori Gospodu: Ti si utočište moje i branič moj, Bog moj, u kog se uzdam.

3 On će te izbaviti iz zamke ptičareve, i od ljutog pomora;

4 Perjem svojim oseniće te, i pod krilima Njegovim zaklonićeš se; istina je Njegova štit i ograda.

Ps. 61:4

5 Nećeš se bojati strahote noćne, strele, koja leti danju,

Jov 5:19, Priče 3:23, Pes. 3:8, Isa. 43:2

6 Pomora, koji ide po mraku, bolesti, koja u podne mori.

Ps. 91:10, Ps. 121:6

7 Pašće pored tebe hiljada i deset hiljada s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći.

8 Samo ćeš gledati očima svojim, i videćeš platu bezbožnicima.

Ps. 58:10, Jer. 39:16, Mal. 1:5

9 Jer si Ti, Gospode, pouzdanje moje. Višnjeg si izabrao sebi za utočište.

10 Neće Te zlo zadesiti, i udarac neće dosegnuti do kolibe Tvoje.

Priče 1:33, 2 Sol. 3:3, 2 Pet. 2:9

11 Jer anđelima svojim zapoveda za Tebe da Te čuvaju po svim putevima Tvojim.

Ps. 34:7, Priče 4:12, Mt. 4:6, Lk. 4:10, Jev. 1:14

12 Na ruke će Te uzeti da gde ne zapneš za kamen nogom svojom.

Jov 5:23, Ps. 37:24, Priče 3:23

13 Na lava i na aspidu nastupaćeš i gazićeš lavića i zmaja.

Jov 5:23

14 "Kad me ljubi, izbaviću Ga; zakloniću Ga, kad je poznao ime moje.

15 Zazvaće me, i uslišiću Ga; s Njim ću biti u nevolji, izbaviću Ga i proslaviću Ga.

1 Sam. 2:30, Jov 22:27, Ps. 18:3, Isa. 43:2, Jer. 33:3, Zah. 13:9, Jev. 5:7

16 Dugog života nasitiću Ga, i pokazaću mu spasenje svoje."

Ps. 50:23

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I