Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospode Bože, Spasitelju moj, danju vičem i noću pred Tobom.

2 Nek izađe preda Te molitva moja, prigni uho svoje k jauku mom;

3 Jer je duša moja puna jada, i život se moj primače paklu.

Jov 33:22, Ps. 25:17, Ps. 107:18, Isa. 38:10

4 Izjednačih se s onima koji u grob odlaze, postadoh kao čovek bez sile,

4 Moj. 12:12

5 Kao među mrtve bačen, kao ubijeni, koji leže u grobu, kojih se više ne sećaš, i koji su od ruke Tvoje daleko.

6 Metnuo si me u jamu najdonju, u tamu, u bezdanu.

Jezek. 26:20, Jona 2:4

7 Oteža mi gnev Tvoj, i svima valima svojim udaraš me.

8 Udaljio si od mene poznanike moje, njima si me omrazio; zatvoren sam, i ne mogu izaći.

Ps. 31:11

9 Oko moje usahnu od jada, vičem Te, Gospode, sav dan, pružam k Tebi ruke svoje.

10 Eda li ćeš na mrtvima činiti čudesa? Ili će mrtvi ustati i Tebe slaviti?

11 Eda li će se u grobu pripovedati milost Tvoja, i istina Tvoja u truljenju?

12 Eda li će u tami poznati čudesa Tvoja, i pravdu Tvoju gde se sve zaboravlja?

Jov 10:21, Ps. 31:12, Prop. 8:10

13 Ali ja, Gospode, k Tebi vičem, i jutrom molitva moja sreta Te.

14 Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju, i odvraćaš lice svoje od mene?

15 Mučim se i izdišem od udaraca, podnosim strahote Tvoje, bez nadanja sam.

Jov 6:4, Isa. 53:8, Dan. 9:26

16 Gnev Tvoj stiže me, strahote Tvoje razdiru me.

17 Opteču me svaki dan kao voda, stežu me odsvuda.

Ps. 17:11, Ps. 118:11

18 Udaljio si od mene druga i prijatelja; poznanici moji sakrili su se u mrak.

Jov 6:21, Jov 19:13

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I