Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Prigni, Gospode! Uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništ.

2 Sačuvaj dušu moju, jer sam Tvoj poklonik. Spasi slugu svog, Bože moj, koji se u Te uzda.

3 Smiluj se na me, Gospode, jer k Tebi vičem sav dan.

4 Oveseli dušu sluge svog, jer k Tebi, Gospode, podižem dušu svoju.

5 Jer si Ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji Te prizivaju.

Ps. 86:15, Ps. 130:7, Joilo 2:13, 1 Jn. 4:8

6 Čuj, Gospode, molitvu moju, i slušaj glas moljenja mog.

7 U dan tuge svoje prizivam Te, jer ćeš me uslišiti.

8 Nema među bogovima takvog kakav si Ti, Gospode, i nema dela takvih kakva su Tvoja.

2 Moj. 15:11, 5 Moj. 3:24, 1 Sam. 2:2, 2 Sam. 7:22, 1 Car. 8:23

9 Svi narodi, koje si stvorio, doći će i pokloniti se pred Tobom, Gospode, i slaviti ime Tvoje.

Ps. 95:6, Isa. 43:7, Otk. 15:4

10 Jer si Ti velik i tvoriš čudesa; Ti si jedan Bog.

5 Moj. 6:4, Isa. 37:16, Mk. 12:29, 1 Kor. 8:4, Ef. 4:6

11 Pokaži mi, Gospode, put svoj, i ići ću u istini Tvojoj; učini neka se mili srcu mom bojati se imena Tvog.

12 Slaviću Te, Gospode Bože moj, svim srcem svojim, i poštovaću ime Tvoje doveka.

13 Jer je milost Tvoja velika nada mnom, i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljeg.

Ps. 56:13

14 Bože, oholice ustaše na mene, i gomila nasilnika traži dušu moju, i nemaju Tebe pred sobom.

15 Ali Ti, Gospode, Bože milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom,

2 Moj. 34:6, 4 Moj. 14:18, Nem. 9:17, Ps. 86:5, Ps. 103:8, Ps. 111:4, Joilo 2:13

16 Pogledaj na me i smiluj mi se, daj silu svoju sluzi svom, i pomozi sinu sluškinje svoje;

Ps. 25:16

17 Učini sa mnom čudo dobrote. Neka vide koji me nenavide, i postide se, što si mi, Gospode, pomogao i utešio me.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I