Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Radujte se Bogu, koji nam daje krepost; poklikujte Bogu Jakovljevom.

2 Podignite pesme, dajte bubanj, slatke gusle sa psaltirom.

3 Trubite o meni u trubu, o uštapu radi praznika našeg.

4 Jer je takav zakon u Izrailja, naredba od Boga Jakovljevog.

3 Moj. 23:24, 4 Moj. 10:10

5 Za svedočanstvo postavi Josifu ovo, kad iđaše na zemlju misirsku. Jezik, kog ne znah, čuh!

6 "Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica.

7 U nevolji si me zazvao, i izbavih te, usliših te usred groma, na vodi Merivi iskušah te.

8 Slušaj, narode moj, i zasvedočiću ti, Izrailju, o kad bi me poslušao:

9 Da ne bude u tebe tuđeg boga, i bogu stranom nemoj se klanjati.

10 Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske; otvori usta svoja, i ja ću ih napuniti.

Ps. 37:3, Jn. 15:7

11 Ali ne posluša narod moj glas moj, Izrailj ne mari za me.

12 I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima.

Dela 7:42, Rim. 1:24

13 O kad bi narod moj slušao mene, i sinovi Izrailjevi hodili putevima mojim!

5 Moj. 5:29, 5 Moj. 32:29, Isa. 48:18, Jer. 44:4, Mt. 23:37

14 Brzo bih pokorio neprijatelje njihove, i na protivnike njihove digao bih ruku svoju;

15 Koji mrze na Gospoda, bili bi im pokorni, i dobri dani njihovi bili bi doveka;

16 Najboljom bi pšenicom hranio njih, i medom bih iz kamena sitio ih."

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I