Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Pastire Izrailjev, čuj! Koji vodiš sinove Josifove kao ovce, koji sediš na heruvimima, javi se!

5 Moj. 33:2, 1 Sam. 4:4, Ps. 99:1

2 Pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom probudi krepost svoju, i hodi da nam pomogneš.

3 Bože! Povrati nas, neka zasja lice Tvoje da se spasemo!

1 Car. 18:37, Plač 5:21

4 Gospode, Bože nad vojskama! Dokle ćeš se gneviti kad Te moli narod Tvoj?

5 Hraniš ih hlebom suznim, i pojiš ih suzama trostrukom merom.

6 Učinio si da se oko nas svađaju susedi naši, i neprijatelji se naši smeju među sobom.

Ps. 137:3

7 Bože nad vojskama! Povrati nas, neka zasja lice Tvoje da se spasemo!

1 Car. 18:37

8 Iz Misira si preneo čokot, izagnao narode, i posadio ga.

2 Moj. 15:17, 2 Sam. 7:10, Ps. 80:15, Isa. 5:1, Isa. 5:7, Jer. 2:21, Jezek. 15:6

9 Okrčio si za nj, i on pusti žile, i zauze svu zemlju.

Mt. 21:33

10 Gore se pokriše njegovim senom, i loze su mu kao kedri Božiji.

Jezek. 31:8

11 Pustio je loze svoje do mora i ogranke svoje do reke.

2 Moj. 23:31, Ps. 72:8

12 Zašto si mu razvalio ogradu, da ga kida ko god prođe?

Isa. 5:5, Plač 2:6, Amos 9:11

13 Gorski vepar podgriza ga, i poljska zver jede ga.

14 Bože nad vojskama! Obrati se, pogledaj s neba i vidi, i obiđi vinograd ovaj,

5 Moj. 26:15, Isa. 63:15, Plač 3:50, Zah. 1:12, Zah. 1:16

15 Sad ovaj, koji je posadila desnica Tvoja, i sina kog si ukrepio sebi!

Isa. 49:5

16 Popaljen je ognjem, isečen, od strašnog pogleda Tvog propade.

5 Moj. 28:20

17 Neka bude ruka Tvoja nad čovekom desnice Tvoje, nad sinom čovečijim kog si utvrdio sebi!

2 Moj. 4:22, Ps. 89:21, Ps. 110:1, Dan. 7:13, Jn. 5:21

18 I nećemo odstupiti od Tebe, oživi nas, i ime Tvoje prizivaćemo.

19 Gospode, Bože nad vojskama! Povrati nas, neka zasja lice Tvoje, da se spasemo!

4 Moj. 6:25, Ps. 27:4, Ps. 27:9

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I