Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Glas moj ide k Bogu, i ja prizivam Njega; glas moj ide k Bogu, i On će me uslišiti.

2 U dan tuge svoje tražih Gospoda; noću je ruka moja podignuta, i ne spušta se; duša moja neće da se uteši.

Ps. 50:15, Isa. 26:9

3 Pominjem Boga, i uzdišem; razmišljam, i trne duh moj.

4 Držim oči svoje da su budne; klonuo sam, i ne mogu govoriti.

5 Prebrajam stare dane i godine od vekova.

5 Moj. 32:7, Ps. 143:5, Isa. 51:9

6 Opominjem se pesama svojih noću; razgovaram se sa srcem svojim, i ispitujem duh svoj:

7 "Zar će se doveka gneviti na nas Gospod, i neće više ljubiti?

Ps. 44:23, Plač 3:31

8 Zar je zasvagda prestala milost Njegova, i reč se prekinula od kolena na koleno?

4 Moj. 23:19, Isa. 27:11, Jer. 15:18, Jona 2:5, Rim. 9:6

9 Zar je zaboravio milostiv biti i u gnevu zatvorio milosrđe svoje?"

Isa. 49:15

10 I rekoh: Žalosna je za mene ova promena desnice Višnjega.

Jov 42:3, Ps. 31:22, Jer. 10:19

11 Pamtim dela Gospodnja; pamtim pređašnje čudo Tvoje.

1 Dn. 16:12, Ps. 28:5, Ps. 105:5, Isa. 5:12

12 Mislio sam o svim delima Tvojim, razmišljao o radnji Tvojoj;

Ps. 90:16

13 Bože! Put je Tvoj svet; koji je Bog tako velik kao Bog naš?

Ps. 68:24, Ps. 73:17

14 Ti si Bog, koji si činio čudesa, pokazivao silu svoju među narodima;

15 Mišicom si odbranio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josifove.

16 Videše Te vode, Bože, videše Te vode, i ustreptaše, i bezdane se zadrmaše.

2 Moj. 14:21, Is.N. 3:15

17 Iz oblaka lijaše voda, oblaci davahu glas, i strele Tvoje lećahu.

18 Grmljahu gromovi Tvoji po nebu; munje Tvoje sevahu po vasiljenoj, zemlja se tresaše i njihaše.

2 Sam. 22:8

19 Po moru beše put Tvoj, i staze Tvoje po velikoj vodi, i trag Tvoj ne poznavaše se.

2 Moj. 14:28, Jov 37:23, Avak. 3:15

20 Vodio si narod svoj kao ovce rukom Mojsijevom i Aronovom.

2 Moj. 15:22, Isa. 63:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I