Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ta dobar je Bog Izrailju, onima koji su čista srca.

2 A noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja,

Ps. 38:17, Ps. 94:18

3 Jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive.

4 Jer ne znaju za nevolju do same smrti, i telo je njihovo pretilo.

5 Na poslovima čovečijim nema ih, i ne muče se s drugim ljudima.

Jov 21:9

6 Toga radi optočeni su oholoću kao ogrlicom, i obučeni u obest kao u stajaće ruho.

Prop. 8:11

7 Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape.

8 Podsmevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore.

2 Pet. 2:18, Juda 1:16

9 Usta svoja dižu u nebo, i zemlju prolazi jezik njihov.

Otk. 13:6

10 I zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegovog, i piju vodu iz punog izvora.

11 I govore: Kako će razabrati Bog? Zar Višnji zna?

Jov 22:13, Ps. 10:11, Ps. 94:7

12 Pa eto, ovi bezbožnici srećni na svetu umnožavaju bogatstvo.

Lk. 16:25

13 Zar, dakle, uzalud čistim srce svoje, i umivam bezazlenošću ruke svoje,

Jov 21:15, Ps. 24:4, Mal. 3:14, Jev. 10:19

14 Dopadam rana svaki dan, i muke svako jutro?

15 Kad bih kazao: Govoriću kao i oni, izneverio bih rod sinova Tvojih.

16 I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumeo; ali to beše teško u očima mojim.

Prop. 8:17

17 Dok najposle ne uđoh u svetinju Božiju, i doznah kraj njihov.

Ps. 77:13

18 Ta na klizavom mestu postavio si ih, i bacaš ih u propast!

19 Kako začas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadne strahote!

20 Kao san, kad se čovek probudi, tako probudivši ih, Gospode, u ništa obraćaš utvaru njihovu.

Jov 20:8, Isa. 29:7

21 Kad kipljaše srce moje i rastrzah se u sebi,

22 Tada bejah neznalica i ne razumevah; kao živinče bijah pred Tobom.

Jov 18:3

23 Ali sam svagda kod Tebe, Ti me držiš za desnu ruku.

24 Po svojoj volji vodiš me, i posle ćeš me odvesti u slavu.

Isa. 58:8, Jn. 14:3, 2 Kor. 5:1

25 Koga imam na nebu? I s Tobom ništa neću na zemlji.

Isa. 26:8, Avak. 3:17

26 Čezne za Tobom telo moje i srce moje; Bog je grad srca mog i deo moj doveka.

Ps. 84:2

27 Jer evo koji odstupiše od Tebe, ginu; Ti istrebljavaš svakog koji čini preljubu ostavljajući Tebe.

28 A meni je dobro biti blizu Boga. Na Gospoda polažem nadanje svoje, i kazivaću sva čudesa Tvoja.

Jev. 10:22

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I