Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Bože, daj caru sud svoj, i pravdu svoju sinu carevom:

1 Dn. 29:19

2 On će suditi narodu Tvom po pravdi, i nevoljnicima Tvojim po pravici.

Isa. 11:2

3 Rodiće narodu gore mirom, i humovi pravdom.

4 On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega, i nasilnika će oboriti,

5 Bojaće se Tebe dok je sunca i meseca, od kolena do kolena.

6 Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju.

2 Sam. 23:4, Os. 6:3

7 Procvetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče meseca.

Isa. 2:4, Jezek. 21:32, Dan. 2:44, Lk. 1:33

8 Vladaće od mora do mora, i od reke do krajeva zemaljskih.

1 Moj. 49:10, 2 Moj. 23:31, 1 Car. 4:21, 1 Car. 4:24, Ps. 2:8, Ps. 80:11, Jezek. 48:35, Zah. 9:10

9 Pred njim će popadati divljaci, i neprijatelji njegovi prah će lizati.

2 Sam. 22:45

10 Carevi tarsiski i ostrvljani doneće dare, carevi šavski i savski daće danak.

Isa. 23:15, Isa. 23:18, Isa. 49:7

11 Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi biće mu pokorni.

Ps. 138:4

12 Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika.

13 Biće milostiv ništem i ubogom, i duše će jadnima spasti.

14 Od prevare i nasilja iskupiće duše njihove, i skupa će biti krv njihova pred očima njegovim.

15 Oni će dobro živeti, i doneće mu zlato iz Šave; i svagda će se moliti za njega, i svaki će ga dan blagosiljati.

Mt. 6:10, 1 Kor. 1:2

16 Biće pšenice na zemlji izobila; po vrhovima gorskim lelujaće se klasje njeno kao livanska šuma, i po gradovima cvetaće ljudi kao trava na zemlji.

1 Car. 4:20, Jezek. 17:22

17 Ime će njegovo biti uvek; dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagosloviće se u njemu, svi će ga narodi zvati blaženim.

1 Moj. 12:3, Isa. 45:23, Jer. 4:2, Lk. 1:48, Filip. 2:9

18 Blagosloven Gospod Bog, Bog Izrailjev, koji jedan čini čudesa!

1 Dn. 29:10, Joilo 2:26

19 I blagosloveno slavno ime Njegovo uvek! Slave Njegove napuniće se sva zemlja. Aman i amin.

Isa. 6:4

20 Svršiše se molitve Davida, sina Jesejevog.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I