Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U Tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom večnom.

2 Pravdom svojom izbavi me, i oprosti me, prigni k meni uho svoje i pomozi mi.

3 Budi mi grad gde bih svagda dolazio da živim, uredi spasenje moje; jer si Ti grad moj i krepost moja.

Ps. 44:4

4 Bože moj! Uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove.

5 Jer si Ti nadanje moje, Gospod je Gospod pouzdanje moje od mladosti moje.

Jer. 17:7, Rim. 15:13

6 Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje Ti si branič moj; Tobom se hvalim svagda.

Ps. 22:9, Isa. 46:3, Jer. 3:4

7 Čudo sam mnogima, a Ti si utočište moje jako.

Isa. 8:18, Zah. 3:8, 1 Kor. 4:9

8 Usta su moja puna hvale Tvoje, slave Tvoje svaki dan.

9 Nemoj me odbaciti pod starost, kad me izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti.

Ps. 119:8

10 Jer neprijatelji moji misle o meni, i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se,

2 Sam. 17:1, Ps. 41:7, Mt. 27:1

11 Govoreći: Bog ga je ostavio, poterajte i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti.

1 Sam. 23:7

12 Bože! Ne budi daleko od mene; Bože moj! Pohitaj mi u pomoć.

Ps. 22:11, Ps. 35:22, Ps. 70:1

13 Nek se postide i poginu protivnici duše moje; neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla!

Jest. 9:2, Ps. 35:4, Ps. 40:14

14 A ja ću se svagda uzdati, i ponavljaću hvale Tebi.

15 Usta će moja kazivati pravdu Tvoju, svaki dan dobročinstva Tvoja, jer im ne znam broja.

Ps. 35:28, Ps. 40:5

16 Ući ću u sili Gospoda Gospoda, i slaviću samo Tvoju pravdu.

Zah. 10:12, Ef. 3:16, Filip. 4:13, 2 Tim. 2:1

17 Bože! Ti si me učio od mladosti, i do danas kazujem čudesa Tvoja.

18 Ni u starosti i kad osedeh nemoj me ostaviti, Bože, eda bih kazivao mišicu Tvoju nasleđu, svoj omladini silu Tvoju,

19 Pravda je Tvoja, Bože, do najviše visine; u velikim delima, koja si učinio, Bože, ko je kao Ti?

2 Moj. 15:11, Ps. 35:10, Ps. 57:10, Priče 24:7, Isa. 5:16, Isa. 40:18, Isa. 40:25

20 Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio.

Ps. 60:3, Os. 6:1

21 Mnogo si me puta podizao i ponavljao utehe.

22 I ja Te hvalim uz psaltir, Tvoju vernost, Bože moj; udaram Ti u gusle, Sveče Izrailjev!

2 Car. 19:22, Isa. 60:9

23 Raduju se usta moja kad pevam Tebi, i duša moja, koju si izbavio.

Ps. 103:4, Plač 3:58

24 I jezik moj svaki dan kazuje pravdu Tvoju; jer su postiđeni i posramljeni oni koji mi traže zla.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I