Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Pomozi mi, Bože, jer dođe voda do duše.

2 Propadam u dubokom glibu, gde nema dna; tonem vodi u dubine, i vali me zatrpavaju.

Jov 30:19

3 Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobeleše mi oči pogledajući Boga.

Ps. 38:10

4 Onih koji mrze na me nizašta ima više nego kose na glavi mojoj; osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji. Šta nisam otimao, valja da vratim.

Ps. 3:1, Ps. 59:3, Jn. 15:25

5 Bože! Ti znaš je li u meni bezumlje, i krivice moje nisu sakrivene od Tebe.

6 Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u Tebe, Gospode, Gospode nad vojskama! Nemoj da se posrame u meni koji traže Tebe, Bože Izrailjev!

7 Jer Tebe radi podnosim rug, i sramota popade lice moje.

8 Tuđin postadoh braći svojoj, i neznan sinovima matere svoje.

Isa. 53:3, Jn. 1:11

9 Jer revnost za kuću Tvoju jede me i ruženja onih koji Tebe ruže padaju na me.

5 Moj. 9:17, 1 Car. 19:10, Ps. 89:50, Ps. 119:139, Jn. 2:17, Rim. 15:3

10 Plačem, postim se dušom svojom, i to mi se prima za zlo;

11 Mesto haljine oblačim vreću, i bivam im priča.

1 Car. 9:7, Ps. 44:13, Jer. 24:9

12 O meni se razgovaraju sedeći na vratima, pijući vino pevaju me.

Jov 17:6, Plač 3:14, 1 Kor. 5:11

13 A ja se molim Tebi, Gospode; vreme je da se smiluješ, Bože; po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje Tvoje.

Isa. 49:8, 2 Kor. 6:2

14 Izvadi me iz gliba, da ne propadnem; da se izbavim od nenavidnika i iz duboke vode;

15 Da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina, i da ne sklopi jama nada mnom ždrela svog.

16 Usliši me, Gospode, jer je blagost Tvoja milosrdna, po velikoj dobroti svojoj pogledaj me.

Ps. 25:16

17 Nemoj odvratiti lice svoje od sluge svog; jer me je tuga; pohitaj, usliši me.

18 Približi se duši mojoj, izbavi je; nasuprot neprijateljima mojim izbavi me.

Ps. 72:14

19 Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom; pred Tobom su svi neprijatelji moji.

Ps. 22:6, Isa. 53:3, Mt. 27:28, Jev. 12:2

20 Sramota satre srce moje, iznemogoh; čekam hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga; hoće li me ko potešiti, ali ne nalazim.

Plač 1:16

21 Daju mi žuč da jedem, i u žeđi mojoj poje me octom.

Plač 3:5, Mt. 27:34, Mk. 15:23, Mk. 15:36, Jn. 19:28, Jn. 19:29

22 Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata.

Jov 18:10, Rim. 11:9

23 Neka im potamne oči njihove, da ne vide, i njihove bedre raslabi zasvagda.

2 Kor. 3:14

24 Izlij na njih jarost svoju, i plamen gneva Tvog neka ih obuzme!

25 Stan njihov neka opusti, i u njihovim šatorima neka ne bude nikoga da živi.

Dela 1:20

26 Jer koga si Ti porazio, oni gone, i umnožavaju jade onima koje si Ti ranio.

Isa. 53:4

27 Meći na njih krivicu za krivicom, da ne dođu do pravde Tvoje.

Rim. 9:31

28 Neka se izbrišu iz knjige živih, i s pravednicima nek ne budu zapisani.

2 Moj. 32:32, Jezek. 13:9, Lk. 10:20, Filip. 4:3, Jev. 12:23, Otk. 3:5

29 A ja sam ništ i bolan; pomoć Tvoja, Bože, nek me zakloni.

30 Slaviću ime Božije u pesmi, veličaću Ga u hvali.

31 To je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima.

32 Videće ništi i radovaće se. Koji tražite Boga, oživeće srce vaše.

Ps. 34:3

33 Jer Bog čuje uboge, i sužanja svojih ne ogluša se.

34 Neka Ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče!

35 Jer će Bog spasti Sion, sazidaće gradove Judine; i ljudi će se onde naseliti i naslediće ga.

Ps. 51:18, Ps. 102:13, Ps. 102:16, Isa. 14:32, Isa. 44:26

36 I nasleđe će se sluga Njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime Njegovo nastavaće na njemu.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I