Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ustaće Bog, i rasuće se neprijatelji Njegovi, i pobeći će od lica Njegovog koji mrze na Nj.

4 Moj. 10:35

2 Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni; kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božijeg.

Os. 13:3

3 A pravednici će se veseliti, radovaće se pred Bogom, i slaviti u radosti.

4 Pojte Bogu, popevajte imenu Njegovom; ravnite put Onome što ide preko pustinje; Gospod Mu je ime, radujte Mu se.

5 Otac je sirotama i sudija udovicama Bog u svetom stanu svom.

Isa. 63:15

6 Bog samcima daje zadrugu, sužnje izvodi na mesta obilna, a nepokorni žive gde je suša.

1 Sam. 2:5, Ps. 107:42

7 Bože! Kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje,

Avak. 3:13

8 Zemlja se tresaše, i nebo se rastapaše od lica Božijeg, i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izrailjevog.

2 Moj. 19:18

9 Blagodatni si dažd izlivao, Bože, i kad iznemagaše dostojanje Tvoje, Ti si ga krepio.

10 Stado Tvoje življaše onde; po dobroti svojoj, Bože, Ti si gotovio hranu jadnome.

Ps. 74:19

11 Gospod daje reč; glasnika veliko je mnoštvo.

Priče 9:3, Mt. 28:8

12 Carevi nad vojskama beže, beže, a koja sedi doma, deli plen.

13 Smirivši se u svojim krajevima, vi ste kao golubica, kojoj su krila posrebrena, a perje joj se zlatni.

Ps. 74:19, Ps. 81:6, Ef. 5:26

14 Kad je Svemogući rasipao careve na ovoj zemlji, ona se blistaše kao sneg na Selmonu.

15 Gora je vasanska gora Božija; gora je vasanska gora humovita.

16 Zašto gledate zavidljivo, gore humovite? Evo gora, na kojoj omile Bogu živeti, i na kojoj će Gospod živeti doveka.

Jer. 25:30

17 Kola Božijih ima sila, hiljade hiljada. Među njima je Gospod, Sinaj u svetinji.

5 Moj. 33:2, 2 Car. 6:17, Dan. 7:10

18 Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovde nastavaš, Gospode Bože!

Sud. 5:12, Ps. 78:60, Dela 2:4, Ef. 4:8, 1 Tim. 1:13

19 Blagosloven Gospod svaki dan! Ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže.

20 Ovaj je Bog naš Bog Spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna.

5 Moj. 32:39

21 Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlasato teme onog koji ostaje u bezakonju svom.

22 Reče Gospod: Od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske,

23 Da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvojih da je liže.

Ps. 58:10

24 Videše kako ideš, Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj.

25 Napred iđahu pevači, za njima svirači sred devojaka s bubnjevima:

26 "Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga, koji ste iz izvora Izrailjevog!"

27 Onde mladi Venijamin, starešina njihov; knezovi Judini, vladaoci njihovi; knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi.

28 Bog tvoj darovao ti je silu. Utvrdi, Bože, ovo što si učinio za nas!

29 U crkvi Tvojoj, u Jerusalimu, carevi će prinositi dare.

2 Dn. 32:23, Isa. 60:16

30 Ukroti zver u ritu, kod volova s teocima naroda, da bi popadali pred Tobom sa šipkama srebra; raspi narode koji žele bojeve.

31 Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svoje k Bogu.

Isa. 18:7, Isa. 19:19, Isa. 45:14, Sof. 3:10, Dela 8:27

32 Carstva zemaljska, pojte Bogu, popevajte Gospodu,

33 Koji sedi na nebesima nebesa iskonskih. Evo grmi glasom jakim.

5 Moj. 33:26

34 Dajte slavu Bogu; veličanstvo je Njegovo nad Izrailjem i sila Njegova na oblacima.

35 Divan si, Bože, u svetinji svojoj! Bog Izrailjev daje silu i krepost narodu. Blagosloven Bog!

Isa. 41:10, Zah. 10:12, Jn. 15:5, Ef. 6:10, Filip. 4:13

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I