Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Poklikni Bogu, sva zemljo!

2 Zapevajte slavu imenu Njegovom, dajte Mu hvalu i slavu.

3 Recite Bogu: Kako si strašan u delima svojim! Radi velike sile Tvoje laskaju Ti neprijatelji Tvoji.

Ps. 18:44, Isa. 64:3

4 Sva zemlja nek se pokloni Tebi i poje Tebi, neka poje imenu Tvom.

Ps. 67:3

5 Hodite i vidite dela Boga strašnog u delima svojim nad sinovima ljudskim.

Ps. 46:8

6 On je pretvorio more u suhotu, preko reke pređosmo nogama; onde smo se veselili o Njemu;

2 Moj. 14:21, 2 Moj. 14:29, Is.N. 3:14, Ps. 78:13, Isa. 63:13

7 Vlada silom svojom uvek, oči Njegove gledaju na narode. Buntovnici, da se niste podigli!

Ps. 11:4

8 Blagosiljajte, narodi, Boga našeg, i glasite hvalu Njemu.

9 On je darovao duši našoj život, i nije dao da poklizne noga naša.

1 Sam. 25:29

10 Ti si nas okušao, Bože, pretopio si nas, kao srebro što se pretapa.

Ps. 105:19, Zah. 13:9

11 Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša.

12 Dao si nas u jaram čoveku, uđosmo u oganj i u vodu; ali si nas izveo na odmor.

13 Ući ću u dom Tvoj sa žrtvama što se sažižu, izvršiću Ti zavete svoje,

Ps. 116:14, Ps. 116:18, Prop. 5:4, Jona 2:10

14 Koje rekoše usta moja, i kaza jezik moj u teskobi mojoj.

15 Žrtve paljenice pretile ću tu prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću Ti teoce s jarićima.

16 Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj.

17 K Njemu zavikah ustima svojim, i jezikom svojim proslavih Ga.

18 Da sam video u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod.

Jov 11:14, Priče 15:29, Isa. 1:15

19 Ali Bog usliši, primi glas moljenja mog.

20 Blagosloven Bog, koji ne odvrže molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje!

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I