Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Smiluj se na me, Bože, po milosti svojoj, i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje.

Kol. 2:14

2 Operi me dobro od bezakonja mog, i od greha mog očisti me.

Jezek. 36:25, Zah. 13:1, 1 Kor. 6:11, Jev. 9:14, 1 Jn. 1:7, Otk. 1:5

3 Jer ja znam prestupe svoje, i greh je moj jednako preda mnom.

Ps. 32:5

4 Samome Tebi zgreših, i na Tvoje oči zlo učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svom.

1 Moj. 39:9, Dan. 9:7, Lk. 15:21, Rim. 3:4

5 Gle, u bezakonju rodih se, i u grehu zatrudne mati moja mnom.

Jov 14:4, Ps. 58:3, Jn. 3:6, Rim. 5:12

6 Gle, istinu ljubiš u srcu, i iznutra javljaš mi mudrost.

7 Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega.

8 Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro.

9 Odvrati lice svoje od greha mojih, i sva bezakonja moja očisti.

10 Učini mi, Bože, čisto srce, i duh prav ponovi u meni.

Priče 20:9, Jer. 13:27, Jezek. 11:19, Dela 15:9, Ef. 2:10

11 Nemoj me odvrgnuti od lica svog, i Svetog Duha svog nemoj uzeti od mene.

1 Moj. 4:14, Jezek. 36:27, Rim. 8:9

12 Vrati mi radost spasenja svog, i duh vladalački neka me potkrepi.

Rim. 8:15, 2 Kor. 3:17

13 Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i grešnici k Tebi će se obratiti.

14 Izbavi me od krvi, Bože, Bože, Spasitelju moj, i jezik će moj glasiti pravdu Tvoju.

15 Gospode! Otvori usta moja, i ona će kazati hvalu Tvoju.

16 Jer žrtvu nećeš: ja bih je prineo; za žrtve paljenice ne mariš.

17 Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i poništeno ne odbacuješ, Bože.

Mal. 3:4

18 Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove jerusalimske.

Ps. 147:2

19 Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; onda će metati na žrtvenik Tvoj teoce.

Mal. 3:3

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I