Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po vasiljeni,

Isa. 18:3

2 Prostaci i gospodo, bogati i siromasi.

Ps. 62:9

3 Usta će moja kazati premudrost, i srce moje reći će razum.

4 Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju.

Ps. 78:2, Priče 1:6

5 Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba mojih neprijatelja opkoli?

6 Koji se uzdate u silu svoju, i hvalite se velikim bogatstvom svojim!

7 Čovek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkup za nj.

Jov 33:24, Mt. 16:26

8 Velik je otkup za dušu, i neće biti nikad

Jov 36:18

9 Da ko doveka živi, i ne vidi groba.

Ps. 89:48, Jev. 9:27

10 Svi vide gde umiru kao i neznalica i bezumnik što ginu, i ostavljaju drugima imanje svoje.

11 Oni misle da će kuće njihove trajati doveka, i stanovi njihovi od kolena na koleno; imenima svojim zovu zemlje;

1 Moj. 4:17, 4 Moj. 32:42

12 Ali čovek u časti neće dugo ostati, izjednačiće se sa stokom, koju kolju.

Prop. 3:18

13 Ovaj im se put čini probitačan, i koji za njima idu, hvale misli njihove;

14 Ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir; i ujutru hodiće po njima pravednici, i oblik njihov zbrisaće pakao rastavivši ih s naseljem.

Dan. 7:22, Mal. 4:3, Lk. 22:30, 1 Kor. 6:2, 2 Tim. 2:12, Otk. 2:26

15 Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih; jer me On prima.

Ps. 68:20, Os. 13:14

16 Ne boj se kad se ko bogati; kad raste slava doma njegovog.

1 Moj. 31:1

17 Jer kad umre, neće ništa poneti, niti će poći za njim slava njegova.

18 Jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegovog, i slave tebe, što ugađaš sebi.

Ps. 49:13

19 Ali će on otići u stan otaca svojih, gde sveta nikad ne vide.

20 Čovek u časti, ako nije razuman, izjednačiće se sa stokom, koju kolju.

Prop. 3:19

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I